Kontaktinformasjon

Kontaktadresser og telefoner - Institutt for privatrett

Institutt for privatrett er for tiden lokalisert i to bygninger i Oslo sentrum.

Felles postadresse

Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresser

Domus Media - Karl Johans gate 47, 0162 Oslo
Domus Academica - Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

Telefon

22 85 96 40 - Resepsjon Domus Media, Karl Johans gate - Østfløyen

E-post

info-ifp@jus.uio.no
 

IT

it-hjelp@jus.uio.no

Telefon 22 85 00 01

 

 

Kart som viser universitetsbygningenes plassering i Oslo sentrum.
 

Publisert 16. okt. 2009 14:39 - Sist endret 30. mars 2020 13:15