Kontaktinformasjon

Kontaktadresser og telefoner - Institutt for privatrett

Institutt for privatrett er for tiden lokalisert i to bygninger i Oslo sentrum.

Felles postadresse

Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresser

Domus Media - Karl Johans gate 47, 0162 Oslo
Domus Nova - St. Olavs plass 5, 0166 Oslo

Telefon

22 85 96 40 - Resepsjon Domus Media, Karl Johans gate - Østfløyen
22 85 01 01 - Resepsjon Domus Nova, St. Olavs plass

E-post

info-ifp@jus.uio.no
 

IT ved IFP

it-dm@jus.uio.no

 

Kart som viser universitetsbygningenes plassering i Oslo sentrum.
 

Publisert 16. okt. 2009 14:39 - Sist endret 19. sep. 2019 09:05