Kontaktinformasjon

Kontaktadresser og telefonar - Institutt for privatrett

Institutt for privatrett er for tida lokalisert i to bygningar i Oslo sentrum.

Felles postadresse

Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresser

Domus Media - Karl Johans gate 47, 0162 Oslo
Domus Academica - Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

Kart som viser plasseringa til universitetsbygningane i Oslo sentrum.

Telefon

22 85 96 40 - Resepsjon Domus Media, Karl Johans gate - Austfløya

E-post

info-ifp@jus.uio.no

IT

it-hjelp@jus.uio.no

Telefon 22 85 00 01

Kontakt

Pressekontakt - Eva Dobos

Administrativt tilsette

Vitskaplege tilsette

Kontaktinformasjon - Det juridiske fakultet

 

Publisert 16. okt. 2009 14:39 - Sist endret 2. des. 2021 13:43