Strategi

Institutt for privatrett har utarbeidet en forskningsstrategi innenfor rammen av fakultets forskningsstrategi.

Det vises til fakultetets forskningsstrategi.

Publisert 13. nov. 2014 10:11 - Sist endret 13. nov. 2014 13:56