Helse Miljø Sikkerhet - Institutt for privatrett

Verneombud

Ansvarlig verneombud - Mona Østvang Ådum
Vara verneombud - Mads Andenæs

Brannansvarlige

Karl Johans gt. 47 - Eva Dobos (DMØ) og Ørnulf Kristiansen (DMV)
St. Olavs gate 23 - 3. et., Bodil Silset
St. Olavs plass 5 - 4. et., Gro Halvorsen

HMS og beredskapsplan

Si fra!

Publisert 16. nov. 2016 10:00 - Sist endret 5. mars 2019 14:38