Studier ved AFIN og SERI

AFIN og SERI tilbyr både studieprogrammer og undervisning i enkeltemner innen forvaltnings- og rettsinformatikk. På denne siden finner du mye nyttig informasjon om studietilbudene våre, men ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Forvaltningsinformatoriske studieprogrammer

AFIN og Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) tilbyr to studieprogrammer innen forvaltningsinformatikk, med mulighet for å velge enkeltemner. Felles for undervisningen er at den setter studentene i stand til å forstå vesentlige og aktuelle spørsmål vedrørende informasjonssamfunnet. Stikkord er blant annet elektronisk forvaltning, personvern, informasjonssikkerhet og informasjonsfrihet.

Bacherlorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 1)

1) Programmet tar ikke opp nye studenter og emner med DRI kode er utfaset.     FINF1001 er tilgjengelig som enkeltemne på høsten.

Masterprogrammet Forvaltningsinformatikk

Innen rettsinformatikk tilbyr SERI et internasjonalt Masterprogram i Information and Communication Techology. Hovedmålet med programmet er å sette studentene i stand til å forstå sentrale juridiske problemstillinger i forbindelse med utviklingen i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Personvern, sikkerhet og digital forvaltning - profil

Formålet med profilen er å forstå hvordan lovgivning regulerer digital teknologi, og hvordan teknologien kan brukes for å iverksette lovgivning. Du kan bl.a. få spesialistkompetanse innen digital forvaltning og automatisk rettsanvendelse; dvs. vedrørende datamaskiner som er programmert til å treffe enkeltvedtak «uberørt av menneskehender».

Profilen gir ikke bare anledning til fordypning i rene rettdogmatiske spørsmål, men gir også anledning til å lære hvordan en kan automatisere rettsanvendelse. Automatiseringsgraden i norsk forvaltning er økende, og det er behov for «systemjurister» som kan sikre at programmene er basert på riktig rettslig forståelse, og som forstår den rettslige betydningen av systemutviklingsprosesser. Enkelte av emnene har en tverrfaglig komponent, der du lærer noe om forholdet mellom rettslige spørsmål og utvalgte spørsmål av informatisk og samfunnsfaglig karakter. Innslaget av slike andre faglige perspektiver er verdifulle, men begrensede og enkle.

Les mer om spesialisering i Personvern, sikkerhet og digital forvaltning - profil på masterprogrammet i rettsvitenskap.

Enkeltemner

Det finnes en oversiket over emner innen forvaltningsinformatikk på UiOs emnesider. Merk at det ikke undervises i alle emnene hvert semester. Noen emner har undervisning i vårsemesteret, og andre i høstsemesteret.

Rettsinformatiske enkeltemner på bachelornivå:

Masteroppgave ved AFIN eller SERI

Hvis du er masterstudent i rettsvitenskap og vil skrive masteroppgave innenfor rettsinformatikk, eller hvis du er masterstudent i forvaltningsinformatikk, kan du finne tips til oppgavetema eller kontaktinformasjon til relevante veiledere innenfor de ulike temaene her.

Etterutdanning innen forvaltningsinformatikk

Avdeling for forvaltningsinformatikk tilbyr ansatte i offentlig forvaltning og andre interesserte et etterutdanningstilbud i "Forvaltningsinformatikk”. All undervisning har en tverrfaglig innretning, dvs. rettslige og informatiske aspekter blir behandlet parallelt og på integrerte måter. Også samfunnsvitenskapelige spørsmål vil bli viet oppmerksomhet, særlig vedrørende spørsmål om IKT og demokrati.

Publisert 17. des. 2009 12:45 - Sist endret 18. jan. 2022 13:40