Studentstipend ved Senter for rettsinformatikk

Det lyses ut et studentstipend til studenter som skal skrive større skriftlige arbeider innen rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon og lovspråk.

Søknadsfrist: 8. februar 2019

Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Det juridiske fakultetet i Oslo skal dele ut et stipend á kr 25.000 til en student som vil skrive 30 poengs masteroppgave, alternativt et stipend á kr 50.000 til en student som vil skrive 60 poengs masteroppgave, innen emner som gjelder rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon og lovspråk. Det er mulig å skrive oppgave innen jus, forvaltningsinformatikk, lingvistikk, informatikk og samfunnsvitenskap.  Det er også mulig å søke dersom du V-19 skal gjøre et skriftlig forarbeid (semesteroppgave e.l.) til masteroppgave som skal skrives H-19.

Oppgaven kan for eksempel gjelde:

  • språklige analyser av lov- og forskriftstekster;
  • undersøkelse av hvorledes organisasjoner bruker rettslige informasjonssystemer for     å undersøke rettsspørsmål;
  • anvendelse av ny teknologi (særlig maskinlæring mv.) som ledd i juridisk arbeid;
  • analyse av teknologiske forhold, brukergrensesnitt mv. knyttet til           informasjonssystemer som Lovdata og Rettsdata;
  • endringsfrekvens av lover, forskrifter og lignende;
  • rettskildebruk i dommer.
    (og det er mange andre muligheter).

Stipendet forutsetter ordinær veiledning knyttet til vedkommende masterprogram. I tillegg vil det bli gitt supplerende veiledning om rettslige forhold mv. fra forskere ved SERI. SERI tilbyr lesesalsplass i et tverrfaglig student- og forskningsmiljø og gode arbeidsforhold i Domus Nova på St. Olavs plass.

Den som får stipendet, vil få ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring av tirsdagskaffe-seminarer (TKS) ved SERI.

Interesserte kan på forhånd ta kontakt med professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk (d.w.schartum@jus.uio.no) for rettledning og råd om mulige emner/problemstillinger som passer med utlysningen. Dag kan også svare på hva oppgavene tilknyttet TKS innebærer.

 Søknad med CV sendes til gro.halvorsen@jus.uio.no innen fredag 8. februar 2019

 

 

 

Publisert 30. jan. 2019 14:27 - Sist endret 30. jan. 2019 14:32