2019

Sist endret 28. aug. 2019 11:57 av Gro Halvorsen

Hva er en automatisert avgjørelse og hva er «relevant informasjon om den underliggende logikken» for avgjørelsen? 2019-02, Jens Andresen Osberg

Sist endret 21. mai 2019 14:07 av Mona Østvang Ådum

Complex har fått nye nettsider etter migrering til Vortex ved Universitetet i Oslo.

Sist endret 28. aug. 2019 11:56 av Gro Halvorsen

 - Om kravet til at informasjonssamfunnstjenesten må være tilbudt "directly" til et barn.

Sist endret 6. mai 2019 13:02 av Gro Halvorsen

Det er ledig en stilling i resepsjonen på SERI for høstsemesteret 2019.

Arbeidstid kl 09.00 - 15.00 to dager pr uke. Lønnes i ltr 25, 35% stillingsbrøk.

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

 - Svare på generelle henvendelser i resepsjonen

- Holde resepsjonen og hele resepsjonsområdet ryddig og ordentlig

- Distribusjon/utsending av post, kopiere

- Delta på mandagsmøtene

- Bistå ved arrangementer

- Ansvar for kaffemaskin

- Bistå med rydding/pakking for flytting til DA

- Annet forefallende arbeid på SERI

 

Kort søknad sendes pr e-post til gro.halvorsen@jus.uio.no senest 19. mai 2019

Sist endret 9. mai 2019 15:15 av Gro Halvorsen
Sist endret 25. sep. 2019 10:13 av Gro Halvorsen

Senter for rettsinformatikk og utviklingen av retten i det digitale Norge

Den 16. mars 2020 fyller Senter for rettsinformatikk 50 år. Da senteret ble etablert var digitaliseringen av Norge i sin spede begynnelse. Likevel så man allerede da behov for rettslig regulering av «elektronisk databehandling» (edb) og hvilke muligheter datateknologien ga for å utvikle hjelpemidler for juridisk arbeid.

Sist endret 22. mars 2019 12:50 av Karianne Stang

SERI-studenter har vunnet Datatilsynets studentpris "Innebygget personvern i praksis 2018"

Sist endret 20. mai 2019 09:27 av Gro Halvorsen
Sist endret 30. jan. 2019 14:32 av Gro Halvorsen

Det lyses ut et studentstipend til studenter som skal skrive større skriftlige arbeider innen rettslige informasjonssystemer, rettsinformasjon og lovspråk.

Søknadsfrist: 8. februar 2019