Behandlingsansvaret for felles pasientjournaler

Å fastsette behandlingsansvaret når flere helseinstitusjoner er involvert i behandlingen av helseopplysninger i samme pasientjournaler.

2020-03, Iver Jordheim Brække

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, logo.

Les hele utgivelsen CompLex 2020-03(.pdf).

Publisert 29. okt. 2020 14:25 - Sist endret 29. okt. 2020 14:25