2020

Sist endret 29. okt. 2020 14:25 av Gro Halvorsen

Å fastsette behandlingsansvaret når flere helseinstitusjoner er involvert i behandlingen av helseopplysninger i samme pasientjournaler.

2020-03, Iver Jordheim Brække

Sist endret 29. okt. 2020 10:32 av Gro Halvorsen
Sist endret 29. okt. 2020 10:42 av Gro Halvorsen
Sist endret 29. okt. 2020 14:24 av Gro Halvorsen
Sist endret 31. aug. 2020 13:51 av Mona Østvang Ådum

Av Dag Wiese Schartum

Personvernforordningen (GDPR) regulerer hvordan opplysninger om personer kan behandles i Norge og i EØS for øvrig.

Sist endret 15. juni 2020 14:49 av Gro Halvorsen

Av Iver Tangen Stensrud

Sist endret 12. mars 2020 11:00 av Gro Halvorsen

Senter for rettsinformatikk feirer 50 år

Sist endret 21. feb. 2022 16:40 av Øystein Kolstad Kvalø

Denne sommeren har fem studenter på forvaltningsinformatikk laget introduksjonsvideoer til emnet. Professor Dag Wiese Schartum tok initiativet. CELL – Centre for Experiential Legal Learning støttet prosjektet med finansiering og lisenser til redigeringsprogrammet Camtasia. Sluttproduktet til studentene er imponerende og beviser at studenter er verdifulle ressurser i utvikling av undervisning og læringsressurser ved fakultetet.

Sist endret 29. okt. 2020 10:43 av Gro Halvorsen

Forslag til utbedringer av mangler i etterlevelsen av kravene til autentisering, autorisering, tilgangsstyring og konfidensialitet i Profdoc Vision.

2020-02, Henrik Ulseth og Petter Teie Hellum