Retten i det digitale Norge - Jubileumsboken til SERI

Av Iver Tangen Stensrud

Bildet kan inneholde: tekst, diagram, font, autodel.

Sammendrag

Senter for rettsinformatikk skriver sin historie tilbake til et møte på Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo i 1970. Gjennom 50 år har senteret vært ledende innen undervisning og forskning på juss og teknologi.

Denne boka ser på senterets rolle i utviklingen av personvernet i Norge, i utviklingen av juridiske teknologier og på hvordan de har formet møtene mellom teknologien og jussen. Samtidig plasserer boka senteret i en større teknologihistorisk, rettshistorisk og samfunnshistorisk kontekst, og tegner dermed et bilde av rettens møte med det digitale Norge.

Iver Tangen Stensrud er historiker med mastergrad fra NTNU og doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han har vært ansatt som forsker på Senter for rettsinformatikk under arbeidet med denne boka.

Boken kan bestilles ved å kontakte Gro Halvorsen på mail.

 

Publisert 15. juni 2020 14:42 - Sist endret 15. juni 2020 14:49