SERI 50 år!

Senter for rettsinformatikk feirer 50 år

I mars 2020 markerer vi at SERI har eksistert i 50 år. Forskningsmiljøet vårt har altså vært der i de aller fleste årene fra de første datamaskinene så dagens lys. I den tiden har medarbeiderne våre analysert et meget stor antall rettslige spørsmål knyttet til «edb», «IKT» og «digitalisering». I motsetning til mennesker som fyller år, er institusjoner «evig unge» fordi de består av den strømmen av mennesker som til enhver tid deltar i virksomheten. Samtidig inngår alle medarbeidere i en tradisjon og tar del i resultater og erfaringer tidligere medarbeidere har frembragt. Vi tror dette gir de beste forutsetninger for de fortsatte aktivitetene ved SERI innen forskning, formidling og undervisning.

50års-markeringen har disse elementene:

16. mars 2020 kl. 17.15: Lansering av boken Retten i det digitale Norge, Senter for rettsinformatikk 1970–2020, av historikeren Iver Tangen Stensrud. Arrangementet er lagt til biblioteket i Domus Juridika (Det juridiske fakultetets nybygg ved Tullinløkka), i åttende etasje. Forfatteren vil fortelle om arbeidet med boken, og boken vil bli «anmeldt» av professor emeritus Håkon With Andersen, NTNU. - AVLYST

  • Det vil bli servert forfriskninger/vin.
  • Personer som har forhåndsbetalt boken kan hente sitt eksemplar her.
  • Har du ikke bestilt, kan du kjøpe boken på stedet.

Av hensyn til serveringen, vil vi gjerne vite omtrent hvor mange som kommer. Vennligst meld deg på via nettskjemaet.

19. mars 2020: Konferansen: Vår digitale fremtid. Om morgendagens rettigheter og friheter, se informasjon om program og påmelding. - AVLYST

  • Festmiddag kl. 19.30 der alle ved SERI, kollegaer, studenter, tidligere studenter og venner av SERI er hjertelig velkomne! - AVLYST
  • Redigering av jubileumsnummer av Oslo Law Review, med internasjonale og norske bidragsytere
  • Ajourført bibliografi for SERI, 1970 – 2020.

Nærmere informasjon om de ulike delene av jubileet kommer etter hvert. Følg med på SERIs nettsider!


 

Publisert 15. jan. 2020 14:00 - Sist endret 12. mars 2020 11:00