Vurdering av Helseetatens etterlevelse av Normens krav til konfidensialitet og tilgangsstyring

Forslag til utbedringer av mangler i etterlevelsen av kravene til autentisering, autorisering, tilgangsstyring og konfidensialitet i Profdoc Vision.

2020-02, Henrik Ulseth og Petter Teie Hellum

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, skrift, design.

Les hele utgivelsen CompLex 2020-02 (.pdf).

Publisert 29. okt. 2020 10:43 - Sist endret 29. okt. 2020 10:43