Stipendiat i rettsvitenskap eller forvaltningsrett - Ved Senter for rettsinformatikk

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO1017). Stillingen er knyttet til prosjektet Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet. Prosjektet er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge og forbundene NTL, Fagforbundet, EL&IT-forbundet, IE og NAF. Tilsettingen er i utgangspunktet for tre år, uten undervisningsforpliktelser. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det for stilling som stipendiat avtales tilsetting for fire år med 25 % undervisningsplikt.

Mer info om stillingen finnes på denne nettsiden.

Søknadsfrist er 24. oktober 2021.

Publisert 24. juni 2021 07:52 - Sist endret 19. okt. 2021 13:24