Aktuelle saker - Side 2

Publisert 12. mai 2014 14:17

Antallet søkere til DRI og FINF foreligger nå, og det er gledelige nyheter for oss. DRI har i år 887 søkere totalt, hvorav 93 har vår bachelorgrad som førstevalg. Dette er en økning av førstevalgssøkere på i overkant av 25%

 

I tillegg opplever vi også en økning i antall søkere til masterstudiet vårt Forvaltningsinformatikk. I år har 22 søkere Forvaltningsinformatikk som som 1.prioritet. Dette representerer en økning på hele 30% fra i fjor!

 

Vi kan med andre ord se frem til å møte mange motiverte, kloke hoder ved semesterstart!

Publisert 23. apr. 2013 13:13

Senter for rettsinformatikk søker 1- 2 masterstudenter som kan assistere ved gjennomføring av "fokusgrupper" der en gruppe mennesker blir spurt om kunnskaper, holdninger, meninger mv om overvåkingsteknologi. Arbeidet er del av EU-prosjektet SMART http://smartsurveillance.eu/.  

Publisert 16. des. 2010 00:10

Sunde leverte avhandlingen sin i november i år. Avhandlingen med navnet "Automatiserte inndragninger" beskriver jussen rundt inndragning av overgrepsbilder. 

Se hele artikkelen på forskning.no

Publisert 15. nov. 2010 13:52

Yue Lie, som disputerte i september d.å. med avhandlingen Legal regulation of Biometric Identification and Autentication Process, fikk prisen for beste "stundet paper" på konferansen "Legal security and privacy issues" i Barcelona i november d.å.

Publisert 15. nov. 2010 13:36

Ledig postdoktorstilling med to års varighet. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet “Samhandling i offentlig sektor (Semicolon II)” og vil ha sin arbeidsplass ved Avdeling for forvaltningsinformatikk. Søknadsfrist 8. desember 2010.

Publisert 17. aug. 2010 13:15

Fristen for å søke om lesesalsplass for høstsemesteret er 1. september. Send en e-post til Siril Jonassen der du opplyser om navn, tema for masteravhandlingen, antall studiepoeng og navn på veileder.