Erling Eide

Professor emeritus
Bilde av Erling Eide
English version of this page
Telefon +47-22859736
Rom 302
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

http://folk.uio.no/erlinge/index.html

Faglige kompetanseområder

Rettsøkonomi (særlig kriminaløkonomi) og individuell adferd under usikkerhet.

CV

Utvalgte publikasjoner

Emneord: Rettsøkonomi, Tingsrett

Publikasjoner

  • Eide, Erling (2015). På sporet av en korrekt kapitaliseringsrente - Rt.2014 s.1203. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2015-1), s 3- 4
  • Eide, Erling (2014). Skatteunndragelse - omfang og årsaker, I: Ole Gjems-Onstad; Bettina Banoun & Arvid Aage Skaar (red.),  Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02213-0.  Artikkel.  s 175 - 190
  • Eide, Erling (2012). Cost-benefit Analysis and Inconsistency in Environmental Law, In  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Artikkel.  s 146 - 161
  • Eide, Erling (2012). Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (10), s 301- 308 Vis sammendrag
  • Eide, Erling (2012). Standardisert personskadeerstatning, kapitaliseringsrenten og misforståelsen. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  (1-2), s 99- 104
  • Eide, Erling (2011). Kapitaliseringsrenten og Høyesteretts misforståelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  8(3), s 125- 162

Se alle arbeider i Cristin

  • Eide, Erling (2018). The Harm of Products and the Need of Information on Inputs, Production, Use and Disposal. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42244-4.  14 s.
  • Eide, Erling (2016). Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44304-7.  209 s.
  • Eide, Erling; Lando, Henrik & Stavang, Endre (red.) (2014). Rettsøkonomi i nordiske dommer. Institutt for privatrett.  ISBN 978-82-7236-236-1.

Se alle arbeider i Cristin

  • Eide, Erling (2011). Tenke rett om langt. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(1), s 98- 102

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 11:34 - Sist endret 20. okt. 2014 16:33

Forskergrupper