Erling Eide

Professor emeritus - Institutt for privatrett
Bilde av Erling Eide
English version of this page
Telefon +47-22859736
Rom 302
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

Rettsøkonomi (særlig kriminaløkonomi) og individuell adferd under usikkerhet.

CV

Utvalgte publikasjoner

Emneord: Rettsøkonomi, Tingsrett

Publikasjoner

 • Eide, Erling (2021). Effektivitet, fordeling og rettferdighet i rettsøkonomien. PrivIus Journal of Private Law. ISSN 2387-4538. s. 74–97.
 • Eide, Erling (2021). Usikkerheten i fremtidige tap i erverv. Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–5.
 • Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon & Eide, Erling (2021). Auksjoner i teori og praksis -- frekvenser og havbruk. I Hauge, Katrine Broch & Stokke, Knut Bjørn (Red.), Integrert kystsoneforvaltning. Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04508-5. s. 504–518.
 • Eide, Erling (2020). Usikre bevis og juristutdannelsen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(1), s. 3–18.
 • Eide, Erling (2015). På sporet av en korrekt kapitaliseringsrente - Rt.2014 s.1203. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(2015-1), s. 3–4.
 • Eide, Erling (2014). Skatteunndragelse - omfang og årsaker. I Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (Red.), Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02213-0. s. 175–190.
 • Eide, Erling (2012). Cost-benefit Analysis and Inconsistency in Environmental Law, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 146–161.
 • Eide, Erling (2012). Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon. NOU - Norges offentlige utredninger. ISSN 0333-2306. s. 301–308.
 • Eide, Erling (2012). Standardisert personskadeerstatning, kapitaliseringsrenten og misforståelsen. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. s. 99–104.
 • Eide, Erling (2011). Kapitaliseringsrenten og Høyesteretts misforståelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. ISSN 1891-8956. 8(3), s. 125–162.
 • Eide, Erling; von Simson, Kristine & Strøm, Steinar (2011). Rank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA). ISSN 0015-2218. 67(3), s. 261–281. doi: 10.1628/001522111X600597.
 • Eide, Erling; Strøm, Steinar & von Simpson, Kristine (2010). Rank Dependent Utility, Tax Evasion and Labor Supply. CESifo Working Papers. ISSN 1617-9595.
 • Eide, Erling (2009). Notat om plikt til å utarbeide tilstandsrapport. NOU - Norges offentlige utredninger. ISSN 0333-2306. s. 172–184.
 • Eide, Erling (2009). Is the consumer directive advantageous for the consumers? European Journal of Law and Economics. ISSN 0929-1261. 28(3), s. 289–307. doi: 10.1007/s10657-009-9111-0.
 • Eide, Erling (2008). Kapitaliseringsrenten som juristskapt virkelighet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(2), s. 15–15.
 • Eide, Erling (2007). Retting eller omlevering - hva er mest forbrukervennlig? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 46(5), s. 283–300.
 • Eide, Erling (2007). Accident Liability with Rank Dependence. Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV). ISSN 0179-2830. 90(1/2), s. 160–171.
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2007). Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. Stensilserie. Serie B. ISSN 1501-052X.
 • Eide, Erling (2004). Tingsrett. Inflasjonskompensasjon i festekontrakter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
 • Eide, Erling (2004). Recent Developments in Economics of Crime. German Working Papers in Law and Economics. ISSN 1933-8627.
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. ISSN 0801-1117.
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Public Finance/Finances Publiques. ISSN 0033-3476. 53(3-4), s. 296–311.
 • Eide, Erling (2002). Rettsøkonomiens lysende fortid og utfordrende fremtid. Refleksjoner omkring en encyclopedi. I Lødrup, Peter; Tjomsland, Steinar; Aarbakke, Magnus & Aasland, Gunnar (Red.), Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-15-00232-3. s. 197–208.
 • Eide, Erling (2002). Engineering Production Functions for Tankers. I Førsund, Finn R.; Klette, Tor Jakob; Løyland, Knut & Salvanes, Kjell Gunnar (Red.), Microeconometrics of Production: Norwegian Contributions. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19921-2. s. 230–248.
 • Eide, Erling (2002). Rettsøkonomi - status med eksempler. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. s. 22–29.
 • Eide, Erling (1999). Kriminaløkonomi - De ukjente studier av almenprevensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 77–119.
 • Aasness, Jørgen; Eide, Erling & Skjerpen, Terje (1994). Criminometric Analyses Using Equilibrium Models, Latent Variables and Panel Data, Economics of crime: Deterrence and the rational offender. Elsevier. ISSN 0444820728. s. 187–243.
 • Aasness, Jørgen; Eide, Erling & Skjerpen, Terje (1993). Criminometrics, latent variables and panel data, Statistical modelling and latent variables. Elsevier. ISSN 9780444898326. s. 1–16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2018). Rettsøkonomi 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202494971. 655 s.
 • Eide, Erling (2018). The Harm of Products and the Need of Information on Inputs, Production, Use and Disposal. Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-42244-4. 14 s.
 • Eide, Erling (2016). Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-44304-7. 209 s.
 • Eide, Erling; Lando, Henrik & Stavang, Endre (2014). Rettsøkonomi i nordiske dommer. Institutt for privatrett. ISBN 978-82-7236-236-1.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-24122-3. 615 s.
 • Eide, Erling; Rubin, Paul H. & Shepherd, Joanna M. (2006). Economics of Crime. NOW. ISBN 1-933019-48-4. 78 s.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2005). Rettsøkonomi I. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-24121-9. 292 s.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2001). Rettsøkonomi - Analyse for privatrett og miljørett. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-19840-2. 345 s.
 • Eide, Erling (1999). Rettsøkonomi for offentlig rett. Erling Eide forlag. ISBN 82-994370-1-6. 159 s.
 • Eide, Erling & Bergh, Roger van den (1996). Law and economics of the environment. Juridisk Forlag.
 • Eide, Erling (1994). Economics of crime: Deterrence and the rational offender. Elsevier. ISBN 0444820728. 334 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Erling (2020). Christian Dahlman: Beviskraft. Metod för bevisvärdering i brotts-mål Nordstedts Juridik, 2018. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 133(1), s. 97–102. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-01-04.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2020). Auksjon av laksekvoter som en slags grunnrenteskatt. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(7), s. 447–448.
 • Eide, Erling (2011). Tenke rett om langt. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 28(1), s. 98–102.
 • Eide, Erling (2009). Lovarbeid i svensk rett. Nya ersättningbestemmelser i expropriasjonslagen m.m. SOU 2008:99. Stockholm 2008, 540 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–19.
 • Eide, Erling (2009). Peder Østbye: Konkurranserett - En strategisk og rettsøkonomisk tilnærming. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 262–264.
 • Eide, Erling (2009). Revelation of Tax Evasion by Random Audits - Problems, Research Strategy, and som Results.
 • Eide, Erling (2009). Rettens inkonsistens og økonomisk teori.
 • Eide, Erling (2007). Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumers?
 • Eide, Erling (2007). Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumer?
 • Eide, Erling (2007). Forskning om skatteunndragelse.
 • Eide, Erling (2006). Accident liability with rank dependent expected utility.
 • Eide, Erling (2005). Hanne Søndergaard Birkmose: Konkurranse mellom retssystemer - Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 118(1-2), s. 188–192.
 • Eide, Erling (2005). Kirsten Bregn (red.): Økonomiske incitamenter & markeder - i offentlig organisasjon og regulering. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 118(1-2), s. 194–198.
 • Eide, Erling (2005). The Future of Scandinavian Law and Economics.
 • Eide, Erling (2005). Accident Liability with Ambiguity and Preferences about Risk.
 • Eide, Erling (2004). Lars Werin: Economic Behavior and Legal Institutions. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 106(4), s. 823–825.
 • Eide, Erling (2004). Recent Develpoments in Economics of Crime.
 • Eide, Erling (2003). Kapitaliseringsrenten ved bruksverdiberegninger.
 • Eide, Erling (2003). Streng straf mindsker kriminaliteten. [Avis]. København.
 • Eide, Erling (2003). Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon.
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility.
 • Eide, Erling (2002). Sterk reduksjon til forskningen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eide, Erling (2002). Politikernes - ikke politikkens - tilbaketrekning. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 19(2), s. 213–215.
 • Eide, Erling (2002). Omfang av og årsaker til økonomisk kriminalitet.
 • Eide, Erling (2001). Oversikt over forskning om svart arbeid og skatteunndragelser.
 • Eide, Erling (2000). Economics of Criminal Behavior. I Bouckaert, Boudewijn & Geest, Gerrit de (Red.), Encyclopedia of Law and Economics. Edvard Elgar, Cheltenham, UK. ISSN 1-85898-988-4. s. 345–389.
 • Eide, Erling (1999). Hvordan virker sanksjoner? Konkurransenytt. ISSN 1500-2195. s. 10–12.
 • Eide, Erling (2010). Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project, Part 2. Ragnar Frisch Centre for Economic Research. ISSN 978-82-7988-092-9.
 • Goldstein, Harald Erik; Eide, Erling; Larssen, Paul Gunnar & Olsen, Jack-Willy (2009). Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project, Part 1. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. ISSN 978-82-7988-088-2.
 • Eide, Erling (2003). En enkel dynamisk modell for skatteunndragelse med normer for rasjonell adferd. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. ISSN 82-7988-038-0.
 • Eide, Erling (2001). Rank Dependent Expected Utility Models of Tax Evasion. International Centre for Economic Research, Torino.
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 4, Økonomisk analyse av tingsrett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 1501-052X.
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 1, Hovedspørsmål og analyseverktøy. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 1501-052X.
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 3, Økonomisk analyse av kontraktsrett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 1501-052X.
 • Eide, Erling (2000). Oversikt over litteratur om svart arbeid og skatteunndragelser. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. ISSN 82-7988-019-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 11:34 - Sist endret 16. okt. 2020 09:55

Forskergrupper