Erling Eide

Professor emeritus - Institutt for privatrett
Bilde av Erling Eide
English version of this page
Telefon +47-22859736
Rom 302
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

http://folk.uio.no/erlinge/index.html

Faglige kompetanseområder

Rettsøkonomi (særlig kriminaløkonomi) og individuell adferd under usikkerhet.

CV

Utvalgte publikasjoner

Emneord: Rettsøkonomi, Tingsrett

Publikasjoner

 • Eide, Erling (2015). På sporet av en korrekt kapitaliseringsrente - Rt.2014 s.1203. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2015-1), s 3- 4
 • Eide, Erling (2014). Skatteunndragelse - omfang og årsaker, I: Ole Gjems-Onstad; Bettina Banoun & Arvid Aage Skaar (red.),  Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02213-0.  Artikkel.  s 175 - 190
 • Eide, Erling (2012). Cost-benefit Analysis and Inconsistency in Environmental Law, In  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Artikkel.  s 146 - 161
 • Eide, Erling (2012). Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (10), s 301- 308 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2012). Standardisert personskadeerstatning, kapitaliseringsrenten og misforståelsen. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  (1-2), s 99- 104
 • Eide, Erling (2011). Kapitaliseringsrenten og Høyesteretts misforståelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  8(3), s 125- 162
 • Eide, Erling; von Simson, Kristine & Strøm, Steinar (2011). Rank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA).  ISSN 0015-2218.  67(3), s 261- 281 . doi: 10.1628/001522111X600597
 • Eide, Erling; Strøm, Steinar & von Simpson, Kristine (2010). Rank Dependent Utility, Tax Evasion and Labor Supply. CESifo working papers.  ISSN 1617-9595.  (3213) Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2009). Is the consumer directive advantageous for the consumers?. European Journal of Law and Economics.  ISSN 0929-1261.  28(3), s 289- 307 . doi: 10.1007/s10657-009-9111-0
 • Eide, Erling (2009). Notat om plikt til å utarbeide tilstandsrapport. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (6), s 172- 184
 • Eide, Erling (2008). Kapitaliseringsrenten som juristskapt virkelighet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(2), s 15- 15
 • Eide, Erling (2007). Accident Liability with Rank Dependence. Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV).  ISSN 0179-2830.  90(1/2), s 160- 171 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2007). Retting eller omlevering - hva er mest forbrukervennlig?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  46(5), s 283- 300
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2007). Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. Stensilserie. Serie B.  ISSN 1501-052X.  (40)
 • Eide, Erling (2004). Recent Developments in Economics of Crime. German Working Papers in Law and Economics.  ISSN 1933-8627.  (8)
 • Eide, Erling (2004). Tingsrett. Inflasjonskompensasjon i festekontrakter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt.  ISSN 0801-1117.  (3) Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Public Finance/Finances Publiques.  ISSN 0033-3476.  53(3-4), s 296- 311 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Engineering Production Functions for Tankers, I: Finn R. Førsund; Tor Jakob Klette; Knut Løyland & Kjell Gunnar Salvanes (red.),  Microeconometrics of Production: Norwegian Contributions.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19921-2.  s 230 - 248 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Rettsøkonomi - status med eksempler. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  (1), s 22- 29 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Rettsøkonomiens lysende fortid og utfordrende fremtid. Refleksjoner omkring en encyclopedi, I: Peter Lødrup; Steinar Tjomsland; Magnus Aarbakke & Gunnar Aasland (red.),  Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-15-00232-3.  s 197 - 208 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (1999). Kriminaløkonomi - De ukjente studier av almenprevensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 77- 119 Vis sammendrag
 • Aasness, Jørgen; Eide, Erling & Skjerpen, Terje (1994). Criminometric Analyses Using Equilibrium Models, Latent Variables and Panel Data, In  Economics of crime: Deterrence and the rational offender.  Elsevier.  ISBN 0444820728.  Chapter 6.  s 187 - 243
 • Aasness, Jørgen; Eide, Erling & Skjerpen, Terje (1993). Criminometrics, latent variables and panel data, In  Statistical modelling and latent variables.  Elsevier.  ISBN 9780444898326.  s 1 - 16

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Erling (2018). The Harm of Products and the Need of Information on Inputs, Production, Use and Disposal. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42244-4.  14 s.
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2018). Rettsøkonomi 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494971.  655 s.
 • Eide, Erling (2016). Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44304-7.  209 s.
 • Eide, Erling; Lando, Henrik & Stavang, Endre (red.) (2014). Rettsøkonomi i nordiske dommer. Institutt for privatrett.  ISBN 978-82-7236-236-1.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24122-3.  615 s.
 • Eide, Erling; Rubin, Paul H. & Shepherd, Joanna M. (2006). Economics of Crime. NOW.  ISBN 1-933019-48-4.  78 s. Vis sammendrag
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2005). Rettsøkonomi I. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-24121-9.  292 s.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2001). Rettsøkonomi - Analyse for privatrett og miljørett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19840-2.  345 s. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (1999). Rettsøkonomi for offentlig rett. Erling Eide forlag.  ISBN 82-994370-1-6.  159 s. Vis sammendrag
 • Eide, Erling & Bergh, Roger van den (ed.) (1996). Law and economics of the environment. Juridisk Forlag.
 • Eide, Erling (1994). Economics of crime: Deterrence and the rational offender. Elsevier.  ISBN 0444820728.  334 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Erling (2011). Tenke rett om langt. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(1), s 98- 102
 • Eide, Erling (2010). Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project, Part 2.
 • Eide, Erling (2009). Lovarbeid i svensk rett. Nya ersättningbestemmelser i expropriasjonslagen m.m. SOU 2008:99. Stockholm 2008, 540 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 19- 19
 • Eide, Erling (2009). Peder Østbye: Konkurranserett - En strategisk og rettsøkonomisk tilnærming. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 262- 264
 • Eide, Erling (2009). Rettens inkonsistens og økonomisk teori.
 • Eide, Erling (2009). Revelation of Tax Evasion by Random Audits - Problems, Research Strategy, and som Results.
 • Goldstein, Harald Erik; Eide, Erling; Larssen, Paul Gunnar & Olsen, Jack-Willy (2009). Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project, Part 1. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2007). Forskning om skatteunndragelse.
 • Eide, Erling (2007). Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumer?.
 • Eide, Erling (2007). Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumers?.
 • Eide, Erling (2006). Accident liability with rank dependent expected utility. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2005). Accident Liability with Ambiguity and Preferences about Risk.
 • Eide, Erling (2005). Hanne Søndergaard Birkmose: Konkurranse mellom retssystemer - Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  118(1-2), s 188- 192
 • Eide, Erling (2005). Kirsten Bregn (red.): Økonomiske incitamenter & markeder - i offentlig organisasjon og regulering. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  118(1-2), s 194- 198
 • Eide, Erling (2005). The Future of Scandinavian Law and Economics.
 • Eide, Erling (2004). Lars Werin: Economic Behavior and Legal Institutions. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  106(4), s 823- 825
 • Eide, Erling (2004). Recent Develpoments in Economics of Crime.
 • Eide, Erling (2003). En enkel dynamisk modell for skatteunndragelse med normer for rasjonell adferd.
 • Eide, Erling (2003). Kapitaliseringsrenten ved bruksverdiberegninger.
 • Eide, Erling (2003). Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon.
 • Eide, Erling (2003, 02. juni). Streng straf mindsker kriminaliteten.  København.
 • Eide, Erling (2003). Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Omfang av og årsaker til økonomisk kriminalitet.
 • Eide, Erling (2002). Politikernes - ikke politikkens - tilbaketrekning. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  19(2), s 213- 215 Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2002). Sterk reduksjon til forskningen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2001). Oversikt over forskning om svart arbeid og skatteunndragelser.
 • Eide, Erling (2001). Rank Dependent Expected Utility Models of Tax Evasion. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2000). Economics of Criminal Behavior, In Boudewijn Bouckaert & Gerrit de Geest (ed.),  Encyclopedia of Law and Economics.  Edvard Elgar, Cheltenham, UK.  ISBN 1-85898-988-4.  s 345 - 389
 • Eide, Erling (2000). Oversikt over litteratur om svart arbeid og skatteunndragelser. Rapport / Report (Frischsenteret). 6. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 1, Hovedspørsmål og analyseverktøy. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 3, Økonomisk analyse av kontraktsrett. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (2000). Rettsøkonomi, Del 4, Økonomisk analyse av tingsrett. Vis sammendrag
 • Eide, Erling (1999). Hvordan virker sanksjoner?. Konkurransenytt.  ISSN 1500-2195.  (3), s 10- 12

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 11:34 - Sist endret 8. nov. 2019 09:22

Forskergrupper