Hanna Vik Furuseth

Stipendiat (Permisjon 1.1. - 31.10.2022)
Bilde av Hanna Vik Furuseth
English version of this page
Telefon 22859725
Mobiltelefon 47069887
Rom 305
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • EU-rett
  • EØS-rett
  • Arbeidsrett
  • Folkerett
  • Havrett
  • Handelsrett

Hanna arbeider med en PhD-avhandling som kobler arbeidsrett og EU-/EØS-rett i temaet «Lik lønn for likt arbeid på samme sted – om forholdet mellom regulering av lønns- og arbeidsvilkår og fri bevegelighet i transportsektoren».

Hanna underviser i juridisk metodelære og EØS-rett.

Bakgrunn

Hanna har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent og forsker ved Senter for europarett. Hun har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, inkludert et utvekslingssemester ved Université de Strasbourg. Hun har også en bachelorgrad i historie og en fortid som musiker.

 

 

Emneord: Europarett, EØS-rett, Arbeidsrett, Folkerett

Publikasjoner

  • Furuseth, Hanna Vik (2020). Jurisdiction to impose national wage and working conditions on board foreign-flagged ships - a practical approach. MarIus. ISSN 0332-7868. 535, s. 25–52. Fulltekst i vitenarkiv
  • Furuseth, Hanna (2019). Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart.. Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger. MarIus. ISSN 0332-7868.

Se alle arbeider i Cristin

  • Furuseth, Hanna Vik & Arnesen, Finn (2020). Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Forslag utarbeidet for LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Fulltekst i vitenarkiv
  • Arnesen, Finn; Furuseth, Hanna Vik; Pozdnakova, Alla & Ringbom, Henrik (2019). Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2020 09:37 - Sist endret 21. juni 2022 09:39