Hanna Vik Furuseth

Bilde av Hanna Vik Furuseth
English version of this page
Telefon +47 22859725
Mobiltelefon 47069887
Rom 227A
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Høsten 2020 er Hanna i mammapermisjon.

Faglige interesser

  • EU-rett
  • EØS-rett
  • Arbeidsrett
  • Folkerett
  • Havrett
  • Handelsrett

Hanna med en PhD-avhandling som kobler arbeidsrett og EU-/EØS-rett i temaet «Lik lønn for likt arbeid på samme sted – om forholdet mellom regulering av lønns- og arbeidsvilkår og fri bevegelighet i transportsektoren».

Bakgrunn

Hanna har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent og forsker ved Senter for europarett. Hun har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, inkludert et utvekslingssemester ved Université de Strasbourg. Hun har også en bachelorgrad i historie og en fortid som musiker.

 

 

Emneord: Arbeidsrett, Europarett

Publikasjoner

  • Furuseth, Hanna (2019). Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart.. Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger.. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (517)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2020 09:37 - Sist endret 18. sep. 2020 11:23