Hanna Vik Furuseth

Bilde av Hanna Vik Furuseth
English version of this page
Telefon +47 22859725
Mobiltelefon 47069887
Rom 305
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • EU-rett
  • EØS-rett
  • Arbeidsrett
  • Folkerett
  • Havrett
  • Handelsrett

Hanna arbeider med en PhD-avhandling som kobler arbeidsrett og EU-/EØS-rett i temaet «Lik lønn for likt arbeid på samme sted – om forholdet mellom regulering av lønns- og arbeidsvilkår og fri bevegelighet i transportsektoren».

Hanna underviser i juridisk metodelære og EØS-rett.

Bakgrunn

Hanna har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent og forsker ved Senter for europarett. Hun har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, inkludert et utvekslingssemester ved Université de Strasbourg. Hun har også en bachelorgrad i historie og en fortid som musiker.

 

 

Emneord: Arbeidsrett, Europarett

Publikasjoner

  • Furuseth, Hanna Vik (2020). Jurisdiction to impose national wage and working conditions on board foreign-flagged ships - a practical approach. MarIus. ISSN 0332-7868. 535, s. 25–52. Fulltekst i vitenarkiv
  • Furuseth, Hanna (2019). Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart.. Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger. MarIus. ISSN 0332-7868.

Se alle arbeider i Cristin

  • Furuseth, Hanna Vik & Arnesen, Finn (2020). Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Forslag utarbeidet for LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Fulltekst i vitenarkiv
  • Arnesen, Finn; Furuseth, Hanna Vik; Pozdnakova, Alla & Ringbom, Henrik (2019). Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2020 09:37 - Sist endret 8. sep. 2021 14:07