Hanna Vik Furuseth

Bilde av Hanna Vik Furuseth
English version of this page
Telefon +47 22859725
Mobiltelefon 47069887
Rom 305
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

  • EU-rett
  • EØS-rett
  • Arbeidsrett
  • Folkerett
  • Havrett
  • Handelsrett

Hanna arbeider med en PhD-avhandling som kobler arbeidsrett og EU-/EØS-rett i temaet «Lik lønn for likt arbeid på samme sted – om forholdet mellom regulering av lønns- og arbeidsvilkår og fri bevegelighet i transportsektoren».

Våren 2021 underviser Hanna i juridisk metodelære og EØS-rett.

Bakgrunn

Hanna har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent og forsker ved Senter for europarett. Hun har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, inkludert et utvekslingssemester ved Université de Strasbourg. Hun har også en bachelorgrad i historie og en fortid som musiker.

 

 

Emneord: Arbeidsrett, Europarett

Publikasjoner

  • Furuseth, Hanna Vik (2020). Jurisdiction to impose national wage and working conditions on board foreign-flagged ships - a practical approach. MarIus.  ISSN 0332-7868.  535, s 25- 52 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Furuseth, Hanna (2019). Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart.. Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger.. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (517)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2020 09:37 - Sist endret 11. juni 2021 10:40