English version of this page

Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa)

Arfa er et faglig utviklingsprogram for arbeidsrett ved juridisk fakultet, delvis finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Programmet skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Photo: rawpixel.com

Mål og bakgrunn

Formålet med det arbeidsrettslige fagutviklingsprogrammet er å sikre at faglig kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå, for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner.

Programmet løp opprinnelig over ti år (2008–2017), under ledelse av professor Stein Evju. På bakgrunn av de gode resultatene oppnådd i denne perioden, ble Arfa-programmet forlenget for en ny tiårsperiode (2018–2027), med noe mer begrenset omfang. Programmet ledes nå av professor Johann Mulder ved Institutt for privatrett.
 

Les mer om Arfa-programmet.

 

 

Emneord: arbeidsrett
Publisert 14. okt. 2009 16:22 - Sist endret 18. jan. 2022 14:13