Klarspråk i juridisk forskning og undervisning

Et klart og forståelig juridisk språk er med på å styrke demokratiet og rettssikkerheten. Prosjektet "Klarspråk i juridisk forskning og undervisning" skal bidra til at lover og andre juridiske tekster blir lettere forståelig for folk flest.

Illustrasjon:Språkrådet: www.klarspråk.no

Om prosjektet

I august 2016 inngikk Det juridiske fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en avtale om klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved fakultetet.

En effekt av arbeidet skal bli at uteksaminerte studenter fra JUS har utviklet ferdigheter i å skrive klare og forståelige juridiske tekster. Kompetanse om utforming av klart regelverk (lover og forskrifter) er særlig sentralt.

Doktorgradsprosjekt

Pernille Sandberg Drtina (oppstart september 2019): Begrunnelseskrav for forvaltningsvedtak. 

Bachelor: Klart språk

Studieprogrammet starter opp høsten 2019 og har 15 studieplasser. Formålet er å utdanne klarspråkkonsulenter. Programmet er organisert under Institutt for lingvistikk og nordiske studier. Les intervju med professor Johan Tønnesson om landets første bachelorprogram i klart språk. 

Organisering

I samarbeid med KMD har fakultetet organisert arbeidet som et prosjekt. En dedikert professor eller 1. amanuensis vil koordinere prosjektet som skal vare i 10 år, med oppstart høsten 2016. Etter prosjektperioden vil fakultetet videreføre arbeidet som en fast del av sin virksomhet.

Professor Tarjei Bekkedal ledet prosjektet fram til 30. juni 2018. Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum overtok som prosjektleder 1. juli 2018.

Finansiering

Avtalen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet innebærer at Det juridiske fakultet mottar tre millioner kroner årlig frem til 2026. Bidraget finansierer en fast stilling som professor eller 1. amanuensis, samt tre stipendiat-stillinger.

Det juridiske fakultet finansierer øvrige kostnader i prosjektet.

Klarspråk i staten

Difi leder prosjektet «Klart lovspråk». Målet med prosjektet er å få dem som skriv regler, til å arbeide systematisk for at lover og forskrifter som er spesielt viktige, og som gjelder mange, skal bli klarere og lettere å forstå.

Publisert 28. nov. 2016 10:15 - Sist endret 3. feb. 2020 22:06