Klarspråk i juridisk forskning og undervisning

Et klart og forståelig juridisk språk er med på å styrke demokratiet og rettssikkerheten. Prosjektet "Klarspråk i juridisk forskning og undervisning" skal bidra til at lover og andre juridiske tekster blir lettere forståelig for folk flest.

Illustrasjon:Språkrådet: www.klarspråk.no

I august 2016 inngikk Det juridiske fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en avtale om klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved fakultetet.

En effekt av arbeidet skal bli at uteksaminerte studenter fra JUS har utviklet ferdigheter i å skrive klare og forståelige juridiske tekster. Kompetanse om utforming av klart regelverk (lover og forskrifter) er særlig sentralt.

Organisering

I samarbeid med KMD vil fakultetet organisere arbeidet som et prosjekt. En dedikert professor eller 1. amanuensis vil koordinere prosjektet som skal vare i 10 år, med oppstart høsten 2016. Etter prosjektperioden vil fakultetet videreføre arbeidet som en fast del av sin virksomhet.

Professor Tarjei Bekkedal ledet prosjektet fram til 30. juni 2018. Førsteamanuensis Jon Christian Fløisvik Nordrum overtok 1.. juli som prosjektleder.

Finansiering

Avtalen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet innebærer at Det juridiske fakultet mottar tre millioner kroner årlig frem til 2026. Bidraget finansierer 1 fast stilling som professor eller 1. amanuensis, samt 3 stipendiat-stillinger.

Det juridiske fakultet finansierer øvrige kostnader i prosjektet.

Klarspråk i staten

Staten har som mål å gjøre regelspråket klarere og mer forståelig. Dette skjer blant annet gjennom det statlige prosjektet "Klart lovspråk", som Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) har ansvaret for.

Publisert 28. nov. 2016 10:15 - Sist endret 1. okt. 2018 13:33