Helse og velferd i fengsel

- et tverrfaglig studie av helse og velferd i norske fengsler. 

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, eiendom, blond, frisyre.

Pernille Nyvoll. Foto: UiO.

Om prosjektet

Pernilles PhD-prosjekt er del av PRISONHEALTH og PriSud prosjektet.

Prosjektet skal utforske hvordan fengsel påvirker helsen til innsatte og ansatte i norske fengsler. Konseptet helse i fengsel blir ofte assosiert med tradisjonell medisinsk behandling, dette posjektet vil undersøke aspekter som kan påvirke helse og velferd i fengsel fra et mer helhetlig perspektiv, slik som arkitektur, materielle betingelser, sosiale relasjoner og mulighet for personlig utvikling. 

Majoriteten av datainnsamlingen vil foregå i Bastøy fengsel, et fengsel beskrevet av internasjonal media som verdens triveligste fengsel ("world's nicest prison"). Man kan argumentere for at Bastøy er et helsepromoterende fengsel ("healthy prison") - hvor innsatte blir sett på som menneskelige individer med mulighet for rehabilitering og vekst, fremfor kun innsatte som må straffes. Med PhD-prosjektet ønsker Pernille å finne ut om fengsler kan, i noen tilfeller, tilby et positivt miljø som tillater god helse og velferd.

Mål

Avhandlingen skal leveres 2024.

Finansiering

Norges Forskningsråd

Publisert 11. aug. 2020 11:49 - Sist endret 24. sep. 2020 15:44