Den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis

Bildet kan inneholde: Nakke.

Nina Sunde. Foto: UiO/Ystehede.

Om prosjektet

Databevis spiller en stor rolle i politiets etterforskning av straffesaker. Slike bevis betraktes gjerne som nøytrale og pålitelige sett i forhold til f.eks. vitnebevis.

Det finnes mye forskning omkring feil og usikkerhetsmomenter tilknyttet de tekniske sidene ved databeviset. Men, bevisene sikres, analyseres og presenteres av dataetterforskere, og den menneskelige faktors betydning for bevisenes kvalitet er ikke viet den samme oppmerksomheten gjennom forskning.

Forskningsprosjektet har som mål å utforske i hvilken grad en bedre forståelse av dataetterforskers rolle i konstruksjonen av databevis kan bidra til å forebygge feil, og dermed styrke kvalitet og rettssikkerhet i etterforskningen av straffesaker.

Mål

Avhandlingen leveres våren 2024.

Finansiering

Politihøgskolen

 

Publisert 28. juni 2019 10:16 - Sist endret 10. juni 2022 13:26