Hørselhemmedes stilling i rettspleien (avslutta)

Hva kjennetegner hørselshemmedes stilling innen strafferettspleien? Er deres rettssikkerhet godt nok ivaretatt?

Foto: stxchange

Om prosjektet

Prosjektet vil sette søkelys på hørselshemmedes stilling innen strafferettspleien, med særlig fokus på rettssikkerhet og likebehandling. Prosjektet er todelt. Den første delen omfatter en kartlegging av foreliggende nasjonale og internasjonale studier av rettspleien for hørselshemmede. Den andre delen er en empirisk undersøkelse av rettssikkerheten for hørselshemmede, med særlig fokus på situasjonen rundt oppnevning og bruk av sakkyndige der tiltalte har en funksjonshemming som medfører kommunikasjonsproblemer

Finansiering

"Hørselhemmedes stilling i rettspleien" er finansiert av Fritz Moens forskningsfond, Stiftelsen Signo, og vil være ferdig høsten 2010. Prosjektet ledes av forsker Jane Dullum. 

 Hørselhemmedes stilling i rettspleien er finansiert av Fritz Moens forskningsfond, og vil være ferdig sommeren 2010. Prosjektet ledes av forsker Jane Dullum

Samarbeid

Prosjektet utføres i samarbeid med Avdeling for forskning og utvikling ved Skådalen kompetansesenter.

Publisert 16. mars 2010 17:23 - Sist endra 31. okt. 2011 12:04