Forskningsprosjekter

Her er en oversikt over pågående eksternt finansierte forskningsprosjekter ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.