Forskningsprosjekter

Her er en oversikt over eksternt finansierte forskningsprosjekter ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.