Feltarbeid i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia regnes ofte som et lukket land hvor det er vanskelig å drive forskning. Likevel var det ikke bare mangel på åpenhet, men også hvor lite oppmerksomhet flyktningspørsmålet vies i saudiarabisk offentlighet som bød på utfordringer for postdoktor Charlotte Lysa.

Portrettbilde av postdoktor Charlotte Lysa.

Charlotte Lysa var nylig seks måneder på feltarbeid i saudiarabias hovedstad Riyadh. Foto: Per Nord.

Charlotte Lysa er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun var nylig på feltarbeid i Saudi-Arabia der hun også var gjesteforsker ved forskningssenteret King Faisal Center for Research and Islamic Studies.

Lysas forskning inngår i prosjektet REF-ARAB som handler om flyktningbeskyttelse i land i det arabisktalende Midtøsten som ikke er parter i FNs flyktningkonvensjon. Lysas del av prosjektet ser nærmere på det historiske forholdet mellom Saudi-Arabia og det internasjonale flyktningeregimet, og undersøker spørsmål som hvorfor Saudi-Arabia ikke er part i flyktningkonvensjonen, og hvordan FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) arbeider i landet.

Bilde av Lysa foran en dør
Feltarbeid under pandemien var krevende. – Dynamikken var merkbart annerledes, det var færre kontaktflater, færre arrangementer og spontane møter, sier Lysa. Foto: Per Nord.

Millioner av potensielle flyktninger

Som doktorgradsstudent med fokus på Saudi-Arabia og Qatar ble Lysa oppmerksom på hvor lite forskning som finnes om flyktninger i Saudi-Arabia:

– Den forskningen som er gjort på migrantbefolkningen har primært tatt utgangspunkt i olje og økonomi, selv om Saudi-Arabia har en lang historie med migrasjon som strekker seg tilbake til lenge før oppdagelsen av oljen, og migrantene på mange måter er blitt en permanent del av samfunnet, sier Lysa.

Lysa forklarer at selv om Saudi-Arabia ikke er part i flyktningkonvensjonen og mangler en lovgivning som regulerer flyktningstatus, er det likevel er det flere millioner med bakgrunn fra land som Syria, Palestina, Jemen og Myanmar som er bosatt her.

– Det kan fremstå som et paradoks, og situasjonen for disse og hvordan myndighetene forholder seg til dette er spørsmål som har fått svært lite akademisk oppmerksomhet, forklarer Lysa.

Bilde av solnedgang over fjell.
– Jeg begynte å interessere meg faglig for Saudi Arabia under studiene, og særlig da jeg fikk være hospitant i seks måneder på Den norske ambassaden i Riyadh som en del av mastergraden i Midtøsten-studier, forteller Lysa. Foto: Per Nord.

Møte med Rafha-flyktninger i Norge

Da Lysa bestemte seg for å gå inn i denne tematikken ble hun særlig interessert i Rafha-leiren, den eneste flyktningleiren i Saudi-Arabias moderne historie, som det knapt finnes informasjon om. Gjennom samtaler med tidligere Rafha-flyktninger i Norge ble hun overbevist om at dette er en historie som må fortelles.

Hun forteller at leiren som ble opprettet i kjølevannet av Gulf-krigen huset 33 000 irakiske flyktninger, og la til rette for dagens tette bånd mellom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Saudi-Arabia.

Feltarbeid i et lukket land

Lysa reiste til Saudi-Arabia med tidligere erfaring fra landet i bagasjen. Hun legger ikke skjul på at å bedrive forskning i et lukket land som Saudi-Arabia kan by på utfordringer, særlig når det gjelder politisk sensitive temaer.

– I et absolutt monarki er det ikke transparens rundt politiske beslutninger, noe som selvfølgelig er en utfordring når man jobber som forsker. Man har også et etisk ansvar for sikkerheten til de man snakker med, forklarer Lysa.

Bilde av skyskapere og gater i Riyadh.
– Riyadh er en by bygd for biler, og det er ikke noen kultur for å gå. De siste årene har det blitt bygget ut flere fortau og jeg tok med meg mine norske gåvaner og gikk dit jeg kunne, selv om jeg fikk noen rare blikk, sier Lysa. Foto: Per Nord.

På tross av at det fortsatt er få utenlandske forskere i Saudi-Arabia tror Lysa landet er mer tilgjengelig enn mange antar:

– Jeg har vært på flere forskeropphold i Saudi-Arabia tidligere, og opplevde å bli tatt godt imot også denne gangen, både av mine forskerkollegaer på senteret jeg jobbet ved og av de jeg møtte som informanter, forteller Lysa.

Lite fokus på flyktninger i Saudi-Arabia

Før hun reiste var Lysa spent på hvordan spørsmål om flyktninger og flyktningpolitikk ville bli mottatt i landet:

– Jeg var veldig spent på hvor sensitivt temaet skulle vise seg å være, og hvor vanskelig det ville være å få til møter om flyktninger og flyktningpolitikk.

Lysa har likevel ikke inntrykk av at det er her skoen trykker. På tross av at mange møtte henne med genuin interesse for prosjektet, opplevde hun at flyktningspørsmålet tar opp lite ressurser hos myndighetene.

– Sammenlignet med tidligere erfaringer overrasket det meg hvor vanskelig det var å identifisere og komme i kontakt med de som sitter på interessante erfaringer, sier Lysa.

Gjesteforskeroppholdet ved King Faisal Center for Research and Islamic Studies var derfor nyttig for identifisere og få kontakt med relevante personer:

– Med god hjelp fra senteret jeg er gjesteforsker ved fikk jeg snakke med mange som bidro med interessante perspektiver.

Bilde av mennesker foran fontene i Riyadh.
Lysa hadde med samboren sin til Ryadh. – Vi bodde midt i byen og forsøkte å få sett litt av Riyadh mens vi var der, og møtte gjerne venner ute på restaurant eller for å se en fotballkamp på cafe, sier hun. Foto: Per Nord.

For Lysa var muligheten til å være i Saudi-Arabia over lengre tid, treffe mennesker og delta i diskusjoner det viktigste med oppholdet.

– Det er få skriftlige kilder som dekker saudiarabiske perspektiver, prosesser og politiske vurderinger på mine temaer. Derfor var det viktig for meg å lære hvordan spørsmål rundt flyktningbeskyttelse behandles og diskuteres i Saudi-Arabia på andre måter.

 

Av Nora Milch
Publisert 4. mars 2022 13:38 - Sist endret 4. mars 2022 15:19