Cecilie Høigård

Professor em.
Bilde av Cecilie  Høigård
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Inst. for kriminologi og rettssosiologi PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Cecile Høigård tok magistergraden i 1971 og ble utnevnt som professor i 1988.

Priser

Universitetet i Oslo's formidlingspris 2004

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Kjønn, Straff, Marginalisering, Rettssystemet

Publikasjoner

 • Høigård, Cecilie & Frantzsen, Evy Marie (2012). Nye vinder over Grønland? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 3–9.
 • Høigård, Cecilie (2012). Lovlige vegger for grafitti? Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. s. 185–194.
 • Høigård, Cecilie (2011). Stor skam. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 4–6.
 • Høigård, Cecilie (2011). Policing the North. Crime and justice. ISSN 0192-3234. 40, s. 265–348. doi: 10.1086/659840.
 • Høigård, Cecilie (2009). Denmark, Norway and Sweden: Extensive works and broad Themes, Regards sur la Police. Insights on Police. Bruylant. ISSN 978-2-8027-2732-3. s. 325–377.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). Can't sell you love. Kvinders modstrategier inden for kønshandlen. I Hjort, Birgitte Graakjær (Red.), Købt eller solgt. Om prostitution og trafficking. Klim. ISSN 978-87-7955-598-3. s. 63–84.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). "Kriminalitet som institusjonell praksis.". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 77–91.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). "Hva er et datum?". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 154–156.
 • Høigård, Inger Cecilie (2007). Realistiske inspirasjoner. Noen grønlandske erfaringer. I von Hofer, Hanns & Nilsson, Anders (Red.), Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. s. 85–123.
 • Høigård, Inger Cecilie (2006). Kriminalitetsbegrepet og makt. I Finstad, Liv (Red.), Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISSN 9788281820005. s. 25–31.
 • Høigård, Inger Cecilie (2005). Graffitirespekt. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 140 s.(2/3), s. 49–72.
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Tidstyveriet fortsetter: om forslagene til reformer av høyere utdanning. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 11–15.
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Hva er kriminologi? I Bernt, Jan Fridthjof & Doublet, David R (Red.), Juss. samfunn og rettsanvendelse. Ad Notam. s. 266–282.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Kriminalitetsbilder og kriminalstatistikk. I Finstad, Liv & Høigård, Cecilie (Red.), Kriminologi. Pax Forlag,Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Hva er kriminologi? I Finstad, Liv & Høigård, Cecilie (Red.), Kriminologi. Pax Forlag,Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). Kroppen min har jeg lagt igjen på gata - Offerperspektiv og verdighetsperspektiv i kjønnshandelen. I Åkerström, Malin (Red.), Kriminalitet - Kultur - Kontroll. Carlssons Bokförlag, Stockholm.
 • Høigård, Inger Cecilie & Larsen, Guri (1996). Forstår Faremo flyktningepolitikken? Magasinet.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Kvinnelige lovbrytere. I Høigård, Cecilie & Snare, Annika (Red.), Kvinners skyld. En nordisk antologi i kriminologi. Pax Forlag, Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie & Snare, Annika (1993). Noen trekk ved nordisk kvinnekriminologi. I Høigård, Cecilie & Snare, Annika (Red.), Kvinners skyld. s. 7–19.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1993). Prostitution. I Davies, Nanette (Red.), An international handbook on trends, problems and policies. Greenwood Press. London 1993. s. 207–224.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Ditt eget beste. Psykiatriens systemfeil. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 4.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). The victim as expert: active and captive. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. s. 51–64.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). alminnelig og forskjellig. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 275–292.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Psykiatriens systemfeil. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 35–77.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Hva er kriminologi? I Finstad, Liv & Høigård, Cecilie (Red.), Kriminologi l. Folkets Brevskole. Oslo 1992. s. 1–8.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Om å lese kriminalstatistikk. I Finstad, Liv & Høigård, Cecilie (Red.), Kriminologi. Folkets brevskole. Oslo 1992. s. 21–29.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Saken mot Heleen Kleuver:Et kriminalpolitisk lærestykke. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 55–69.
 • Høigård, Inger Cecilie (1990). Criminality, Gender and Class, Scandinavian Criminal Policy and Criminology. Scandinavian Research council for criminology. s. 47–67.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1989). Counting the cost. Trouble and strife. ISSN 1352-027X. s. 19–35.
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). Der horenkunde - ein spiegelbild. I Meyenburg, Cladia & Märcler, Marie -Theres (Red.), Männerhass. ein Tabu wird gebrochen. Frauenoffensive, Müncehn. s. 109–126.

Se alle arbeider i Cristin

 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (2006). Straff og rett. Pax Forlag. ISBN 82-530-2957-8. 119 s.
 • Høigård, Inger Cecilie (2005). Nytt politi? En kommentert bibliografi over nyere nordisk politiforskning. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 82-7100-141-8. 144 s.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Gategallerier. PAX Forlag. 513 s.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1992). Backstreets. Prostitutuion, Money and Love. Polity Press, Cambridge/Oxford. 225 s.
 • Prieur, Annick; Andersen, Arnfinn; Frantzen, Evy; Hansen, Arne-Harald; Høigård, Inger Cecilie & Valberg, Aksel (1989). Kjærlighet mellom menn i aidsens tid. Pax Forlag A/S, Oslo. 170 s.
 • Balvig, Flemming & Høigård, Inger Cecilie (1988). Kriminalitet og straf i tal og tekst. Borgen Forlag, København. 155 s.
 • Høigård, Inger Cecilie & Balvig, Flemming (1988). Kriminalitet og straff i tall og tekst. Universitetsforlaget, Oslo. 120 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høigård, Cecilie (2015). Systematisering og registrering av Einar Høigårds etterlatte papirer. 31 sider. Einar Høigårds Privatarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1529) Fjerde avlevering). Produsert sammen med Berit Hovig. .
 • Høigård, Cecilie (2014). Takk for følget! Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 41(4), s. 3–5.
 • Høigård, Cecilie (2014). Politiets eiendom. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 3–7.
 • Høigård, Cecilie (2014). Smertens plass i prostitusjonsdebatten. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Høigård, Cecilie (2013). Egen og andres stemmer. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Høigård, Cecilie (2013). Romunger: spydspiss i assimileringspolitikken. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Høigård, Cecilie (2012). Fengsling av fattigdom. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 3–4.
 • Høigård, Cecilie (2012). Kritisk teori. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 3–5.
 • Høigård, Cecilie (2009). Einar Høigårds publikasjonsliste. I samarbeid med Berit Hovig, Tore Høigård og Ellen Høigård Hofseth. I: Einar Høigårds privatarkiv. Serie A - personalhistorie. Mappe 1.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). "Menneskerettigheter i Barcelona". Kronikk. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. s. 36–37.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). Energi.
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). Kritisk opposisjon og lydige kategorier. Noen refleksjoner om svensk kriminologi.
 • Høigård, Inger Cecilie (2007). Gatekapital. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. Årgang 7(2), s. 101–105.
 • Høigård, Inger Cecilie (2007). Gatas opphavsrett. Snitt. Magasin for visuell kommunikasjon.
 • Høigård, Inger Cecilie (2005). Spor i Strek.
 • Høigård, Inger Cecilie (2004). Et annet lys på sprøyterom. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Høigård, Inger Cecilie (2004). Forskningens arbeidsgiver. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Høigård, Inger Cecilie (2004). Gaffitipolitikk - også et anliggende for fagbevegelsen? Ny giv : nyhetsbrev for faste givere / Norges røde kors. 16 s.(4), s. 6–11.
 • Høigård, Inger Cecilie (2004). Arbeidsprosessen bak Gategallerier.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Vegring mot graffitikunnskap. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Rensker ut voldelige vektere. [Radio]. kaliber. NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Politiet overser vold mot taggere. [Radio]. Kaliber, NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Lang Lunsj-gjest. [Radio]. Østlandssendingen, NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Næringslivet vil ha graffiti. [Radio]. Kulturbeitet, NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Graffiti-dekorerte oljeplattformer. [Radio]. Kulturradioen, NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). København åpner for graffiti. [Radio]. Kulturbeitet, NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Årets bøker. [Radio]. Verdt å vite. NRK : NRK.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Et kontrollsystem i ubalanse.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Den farlige byen.
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Dødstall og ny politikk. Vurdert ut fra målsetningen om lav narkotikadød er norsk narkotikapolitikk en regelrett katastrofe. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Dødstall og ny politikk. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Når døden blir eneste målestokk. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Høigård, Inger Cecilie (2000). Marxistene glemmer filleproletariatet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Høigård, Inger Cecilie (2000). Installert mistillit. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1/2.
 • Høigård, Inger Cecilie & Frantzen, Evy (1999). De Andre. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1/2.
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Kampen om historien. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 2/3.
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Tidstyvene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 2/3.
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Skråsikker tvil. Kvinnejournalen. ISSN 0800-6563. 5.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Fiender? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 4.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Ungdom - verre enn før?
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). Lemlesting av mennesker i det godes tjeneste. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Høigård, Inger Cecilie & Larsen, Guri (1996). En Ny Flyktningepolitikk. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 3.
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). En heslig norsk flyktningepolitikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). Universitetslæreren. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1/2.
 • Høigård, Inger Cecilie (1995). Varsko. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 2/3.
 • Høigård, Inger Cecilie (1994). EU - et imperialistisk prosjekt. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Jaget vilt. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 5–7.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Mot prostitusjon - mot Eu. Kvinnejournalen. ISSN 0800-6563. s. 21–22.
 • Høigård, Inger Cecilie (1991). Det smale kjønnet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 4–5.
 • Høigård, Inger Cecilie (1991). EF-tilpasset prostitusjon. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 3–6.
 • Høigård, Inger Cecilie (1990). Tapte slag bør også kjempes. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 4–7.
 • Høigård, Inger Cecilie (1990). Monologen brytes. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 3–7.
 • Høigård, Inger Cecilie & Tranøy, Joar (1990). Oppgjør med lobotomi. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 7–11.
 • Høigård, Inger Cecilie (1989). Forsvar den frie universitetsforskningen. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 3–10.
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). krig og galskap. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 4–5.
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). Korsfest, korsfest. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 4–6.
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). Hr. Grindes genetiske grublerier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 3–4.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1988). porno, prostitusjon og voldtekt. Temahefte om kjønnsroller og vold. s. 12–13.
 • Høigård, Inger Cecilie (1987). Den opprørske forskningen. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 4–6.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Det ulydige blikket. Tale til Nils Christies 70-årsdag. Institutt for kriminologi.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Tretti års virke: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi.
 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (1992). Kast deg frampå. En evaluering. Institutt for kriminologi.
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Tretti års virke. Nordisk Samarbejdsråd for kriminologi..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. mars 2008 10:24 - Sist endret 7. feb. 2022 10:36

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter