Cecilie Høigård

Bilde av Cecilie Høigård
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO

Bakgrunn

Cecile Høigård tok magistergraden i 1971 og ble utnevnt som professor i 1988.

Priser

Universitetet i Oslo's formidlingspris 2004

Emneord: Rettssosiologi, Straff, Kjønn, Kriminologi, Marginalisering, Rettssystemet

Publikasjoner

 • Høigård, Cecilie (2012). Lovlige vegger for grafitti?, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 185 - 194
 • Høigård, Cecilie & Frantzsen, Evy Marie (2012). Nye vinder over Grønland?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (2/3), s 3- 9
 • Høigård, Cecilie (2011). Policing the North. Crime and justice.  ISSN 0192-3234.  40, s 265- 348
 • Høigård, Cecilie (2011). Stor skam. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (3/4), s 4- 6
 • Høigård, Cecilie (2009). Denmark, Norway and Sweden: Extensive works and broad Themes, In  Regards sur la Police. Insights on Police.  Bruylant.  ISBN 978-2-8027-2732-3.  Kapitttel.  s 325 - 377
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). Can't sell you love. Kvinders modstrategier inden for kønshandlen, I: Birgitte Graakjær Hjort (red.),  Købt eller solgt. Om prostitution og trafficking.  Klim.  ISBN 978-87-7955-598-3.  kapittel.  s 63 - 84
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). "Hva er et datum?". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (2/3), s 154- 156
 • Høigård, Inger Cecilie (2008). "Kriminalitet som institusjonell praksis.". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1), s 77- 91
 • Høigård, Inger Cecilie (2007). Realistiske inspirasjoner. Noen grønlandske erfaringer, I: Hanns von Hofer & Anders Nilsson (red.),  Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham.  Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.  Kapittel 6.  s 85 - 123
 • Høigård, Inger Cecilie (2006). Kriminalitetsbegrepet og makt, I: Liv Finstad (red.),  Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 9788281820005.  Kapittel.  s 25 - 31
 • Høigård, Inger Cecilie (2005). Graffitirespekt. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  140 s.(2/3), s 49- 72
 • Høigård, Inger Cecilie (2001). Tidstyveriet fortsetter: om forslagene til reformer av høyere utdanning. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1-2), s 11- 15
 • Høigård, Inger Cecilie (1998). Hva er kriminologi?, I: Jan Fridthjof Bernt & David R Doublet (red.),  Juss. samfunn og rettsanvendelse.  Ad Notam.  s 266 - 282
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Hva er kriminologi?, I: Liv Finstad & Cecilie Høigård (red.),  Kriminologi.  Pax Forlag,Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie (1997). Kriminalitetsbilder og kriminalstatistikk, I: Liv Finstad & Cecilie Høigård (red.),  Kriminologi.  Pax Forlag,Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie (1996). Kroppen min har jeg lagt igjen på gata - Offerperspektiv og verdighetsperspektiv i kjønnshandelen, I: Malin Åkerström (red.),  Kriminalitet - Kultur - Kontroll.  Carlssons Bokförlag, Stockholm.
 • Høigård, Inger Cecilie & Larsen, Guri (1996). Forstår Faremo flyktningepolitikken?. Magasinet.  (9)
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Ditt eget beste. Psykiatriens systemfeil. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  4
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Kvinnelige lovbrytere, I: Cecilie Høigård & Annika Snare (red.),  Kvinners skyld. En nordisk antologi i kriminologi.  Pax Forlag, Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). Psykiatriens systemfeil. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 35- 77 Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). The victim as expert: active and captive. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  (1), s 51- 64 Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie (1993). alminnelig og forskjellig. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (3), s 275- 292 Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1993). Prostitution, In Nanette Davies (ed.),  An international handbook on trends, problems and policies.  Greenwood Press. London 1993.  s 207 - 224 Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie & Snare, Annika (1993). Noen trekk ved nordisk kvinnekriminologi, I: Cecilie Høigård & Annika Snare (red.),  Kvinners skyld.   s 7 - 19
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Hva er kriminologi?, I: Liv Finstad & Cecilie Høigård (red.),  Kriminologi l.  Folkets Brevskole. Oslo 1992.  s 1 - 8 Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Om å lese kriminalstatistikk, I: Liv Finstad & Cecilie Høigård (red.),  Kriminologi.  Folkets brevskole. Oslo 1992.  s 21 - 29
 • Høigård, Inger Cecilie (1992). Saken mot Heleen Kleuver:Et kriminalpolitisk lærestykke. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (3), s 55- 69 Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie (1990). Criminality, Gender and Class, In  Scandinavian Criminal Policy and Criminology.  Scandinavian Research council for criminology.  s 47 - 67 Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1989). Counting the cost. Trouble and strife.  ISSN 1352-027X.  (15), s 19- 35 Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie (1988). Der horenkunde - ein spiegelbild, I: Cladia Meyenburg & Marie -Theres Märcler (red.),  Männerhass. ein Tabu wird gebrochen.  Frauenoffensive, Müncehn.  s 109 - 126 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (red.) (2006). Straff og rett. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2957-8.  119 s.
 • Høigård, Inger Cecilie (2005). Nytt politi? En kommentert bibliografi over nyere nordisk politiforskning. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 82-7100-141-8.  144 s.
 • Høigård, Inger Cecilie (2002). Gategallerier. PAX Forlag.  513 s.
 • Høigård, Inger Cecilie & Finstad, Liv (1992). Backstreets. Prostitutuion, Money and Love. Polity Press, Cambridge/Oxford.  225 s.
 • Prieur, Annick; Andersen, Arnfinn; Frantzen, Evy; Hansen, Arne-Harald; Høigård, Inger Cecilie & Valberg, Aksel (1989). Kjærlighet mellom menn i aidsens tid. Pax Forlag A/S, Oslo.  170 s. Vis sammendrag
 • Balvig, Flemming & Høigård, Inger Cecilie (1988). Kriminalitet og straf i tal og tekst. Borgen Forlag, København.  155 s. Vis sammendrag
 • Høigård, Inger Cecilie & Balvig, Flemming (1988). Kriminalitet og straff i tall og tekst. Universitetsforlaget, Oslo.  120 s.
 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (1987). Baggader. Hans Reitzels Forlag, København. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. mars 2008 10:24 - Sist endret 24. aug. 2016 10:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter