Guri Larsen

Bilde av Guri Larsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Guri Larsen er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo. Fra 1989 har hun vært ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Faglige kompetanseområder

Et hovedperspektiv innen forskningen er forholdet mellom samfunnsvern og utstøtte grupper, både innen forskning om flyktninge- og innvandringspolitikk, vold blant innvandringens unge, utviklingen av norsk barnevernlovgivning, skolen og minoritetselever, mishandling av dyr som lovbrudd og lovlydig handling.

Nåværende forskningsprosjektet, ”Fra avl og fødsel til drap og mat”, vil ta for seg livsløpet til dyr i det industrialiserte landbruket. Formålet er å belyse historien bak kjøttmaten og bruken av dyr i et spenningsfelt mellom samfunnets anstendighet og samfunnsnyttig pinepåføring, samt utvikle teoretisk perspektiv for bedre å forstå hvordan det er mulig å påføre levende skapninger stor pine som legal og allmenn godtatt praksis.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi

Publikasjoner

 • Larsen, Guri (2014). Dyr og natur som menneskets eiendom. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (3), s 27- 45
 • Larsen, Guri (2013). Kuas tildelte rolle som matobjekt, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 141 - 163
 • Larsen, Guri (2013). Matens urettferdighet: Matproduksjonenes antroposentriske system, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 185 - 203
 • Sollund, Ragnhild; Tønnessen, Morten & Larsen, Guri (2013). Introduksjon : fra bruksdyr til dyreverd, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 9 - 36
 • Larsen, Guri (2012). Hva er et hundeliv? Fra ulv til kulturisert og urbant smykkedyr, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  Kapittel.  s 103 - 121
 • Larsen, Guri (2012). The Most Serious Crime: Eco-genocide Concepts and Perspectives in Eco-global Criminology, In  Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  Kapittel.  s 33 - 56
 • Larsen, Guri (2011). Hva er et hundeliv? Fra ulv til kulturisert og urbant smykkedyr. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (2), s 65- 78
 • Larsen, Guri (2010). Perspektiver i økologisk-global kriminologi, I: Ragnheidur Bragadottir (red.),  NSfKs 52. forskerseminar. Økologisk og global kriminologi. Aktuell forskning.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-021-2.  Artikkel.  s 13 - 20
 • Larsen, Guri (2003). Behandling av dyr - et spørsmål om sivilisasjon?, I: Liv Finstad (red.),  Årsrapport 2002.  Institutt for kriminolgi og rettssosiologi.  Artikkel.  s 39 - 54
 • Larsen, Guri (2003). Dyra - de egentlige Andre?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1/2), s 96- 121
 • Larsen, Guri (2003). Om registrert dyremishandling i Oslo-området. Norsk Veterinærtidsskrift.  ISSN 0332-5741.  (11), s 725- 731
 • Ericsson, Kjersti & Larsen, Guri (2001). Adults as resources and adults as burdens: the strategies of children in the age of school-home collaboration, In Rosalind Edwards (ed.),  Children, Home and School. Regulation, Autonomy or Connection?.  RoutledgeFalmer.
 • Larsen, Guri (2001). Omsorgens bakside, I: Knut W. Ruyter & Arne Johan Vetlesen (red.),  Omsorgens tvetydighet - egenart, historie og praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-28061-4.  s 217 - 245
 • Ericsson, Kjersti & Larsen, Guri (1999). Barnet mellom hjem og skole: de voksnes prosjekt eller handlende subjekt?, I:  Oppvekst i barnets århundre. Historier om tvetydighet.  Ad Notam Gyldendal. Oslo.
 • Ericsson, Kjersti; Eidheim, Solgunn & Larsen, Guri (1997). Barnet som selvstendig individ. Nordisk sosialt arbeid.  ISSN 0333-1342.  (2)
 • Ericsson, Kjersti; Eidheim, Solgunn & Larsen, Guri (1997). Barnevern og samfunnsmakt i etterkrigstida, I: Elisabeth Backe-Hansen & Toril Havik (red.),  Barnevern på barns premisser.  Ad Notam Gyldendal. Oslo.
 • Høigård, Inger Cecilie & Larsen, Guri (1996). Forstår Faremo flyktningepolitikken?. Magasinet.  (9)

Se alle arbeider i Cristin

 • Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri & Tønnesen, Morten (red.) (2013). Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  382 s.
 • Ellefsen, Rune; Sollund, Ragnhild & Larsen, Guri (2012). Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  250 s.
 • Larsen, Guri (2003). Dyrevern eller samfunnsvern? Dyremishandling som lovbrudd og lovlydig handling. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-156-7.  173 s.
 • Ericsson, Kjersti & Larsen, Guri (2000). Skolebarn og skoleforeldre. Pax Forlag.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Guri (2013). Forord: En viktig bok, I:  Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr.  Fritt forlag.  ISBN 9788281791008.  Forord.  s 9 - 11
 • Larsen, Guri (2013). Mishandling av dyr er mer enn forklaring på vold mot mennesker. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri & Tønnesen, Morten (2013). Forord, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Forord.  s 7 - 7
 • Larsen, Guri (2011). Rob White (red.) Global Environmental Harm. Criminological Perspectives. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (1), s 79- 81
 • Larsen, Guri (2010). En realistisk utopi. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Larsen, Guri (2003, 31. juli). Få straffes for dyremishandling. [Radio].  P4.
 • Larsen, Guri (2003). Gir dyrevernloven dyra vern mot mishandling?. Dyrenes forsvarer.  (1), s 4- 6
 • Larsen, Guri (2003). Hva er rasisme? Bokanmeldelse av Torgeir Skorgen: Rasens oppfinnelse. Rasetenkningens historie. Spartacus 2002. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (3)
 • Larsen, Guri (2003). Innvandringspolitikk.
 • Larsen, Guri (2002). Barnevern i 100 år. Et overblikk på lovreformhistorien. K-serien. 2.
 • Larsen, Guri (2002). Samfunnets dyrevern - dyras vern mot lidelse? Om anmeldt dyremishandling i Oslo-området.
 • Larsen, Guri (2000). Er svarte unggutter en trussel?. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  (25)
 • Høigård, Inger Cecilie & Larsen, Guri (1996). En Ny Flyktningepolitikk. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  3

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 11:11 - Sist endret 7. sep. 2016 11:10

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter