Guri Larsen

Bilde av Guri Larsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Guri Larsen er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo. Fra 1989 har hun vært ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Faglige kompetanseområder

Et hovedperspektiv innen forskningen er forholdet mellom samfunnsvern og utstøtte grupper, både innen forskning om flyktninge- og innvandringspolitikk, vold blant innvandringens unge, utviklingen av norsk barnevernlovgivning, skolen og minoritetselever, mishandling av dyr som lovbrudd og lovlydig handling.

Nåværende forskningsprosjektet, ”Fra avl og fødsel til drap og mat”, vil ta for seg livsløpet til dyr i det industrialiserte landbruket. Formålet er å belyse historien bak kjøttmaten og bruken av dyr i et spenningsfelt mellom samfunnets anstendighet og samfunnsnyttig pinepåføring, samt utvikle teoretisk perspektiv for bedre å forstå hvordan det er mulig å påføre levende skapninger stor pine som legal og allmenn godtatt praksis.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi
Publisert 10. nov. 2008 11:11 - Sist endret 7. sep. 2016 11:10

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter