Knut Papendorf

Professor em.

Bakgrunn

Knut-Erich Papendorf er utdannet jurist fra Universitetet i Hamburg. I 1985 tok han doktorgrad i sosiologi ved det samme universitet, med avhandlingen: Absage an die traditionelle Kriminalpolitik. Eine soziologische Einschätzung der Theorie und Praxis des "Norsk forening for kriminalreform" (KROM). Avhandlingen ble senere publisert under tittelen Gesellschaft ohne Gitter.

I 1991 kom han som gjesteforskere til IRS (Institutt for Rettssosiologi). Fra 1992 har han vært ansatt som forsker på IRS, og senere lektor, førsteamanuensis og fra 2009, som professor i rettssosiologi ved IKRS.

Faglige kompetanseområder

Papendorfs faglige profil er knyttet til arbeider som befinner seg i skjæringspunktet mellom kriminologi/rettssosiologi og rettspolitikk/kriminalpolitikk. Hans doktoravhandling var del av et aksjonsforskningsprosjekt konsentrert om en lov om straffefullbyrdelse i tyske ungdomsfengsler. Den teoretiske rammen var abolisjonistisk. Han har også markert seg med formidling av juridisk, kriminologisk og rettspolitisk stoff både fra den tyske - til den nordiske debatten, og omvendt i prosjektet Skandinavische Soziologie.

Papendorf har senere forsket på følgende områder:

  • diskriminering av minoriteter i domstolen, og rettshjelp for den samme gruppen
  • globaliseringsprosesser i forretningsadvokatverden.
  • rettsliggjøring og dens innvirkning på rettsfjerne personers mulighet til å mobilisere retten.
  • rettsoppgjøret etter 1945.

Papendorf har også vært prosjektleder for samarbeid mellom UiO og Det juridiske fakultet i Havanna, Cuba.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi
Publisert 10. nov. 2008 11:23 - Sist endret 4. juni 2021 11:28

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper