Liv Finstad

Bilde av Liv Finstad
English version of this page
Telefon +47 22850118
Rom 766
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO

Bakgrunn

Liv Finstad er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo i 1979. I årene etter eksamen arbeidet Finstad som prosjektleder i Oslo kommune (Osloprosjektet – et hjelpe- og utredningsprosjekt om barne- og ungdomsprostitusjon), som vitenskapelig assistent ved INAS (Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning) og som nærradioadministrator og –journalist. I 1985 ble hun ansatt ved Institutt for kriminologi og strafferett som førsteamanuensis, fra 2000 Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun har vært professor siden 2000. Fra 2000-2007 var Finstad instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.Finstad var leder for Programrådet ved IKRS i perioden 2011-2013.

Liv Finstad er professor II ved Politihøgskolen.

Faglige kompetanseområder

Finstad arbeider med temaer i tilknytning til politiet som lærende organisasjon.

Priser

Liv Finstad mottok i 2013 Universitetet i Oslo sin Læringsmiljøpris.

 

(Foto: Line Ørnes Søndergaard)

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Diskriminering, Rettsstaten, Rettssystemet

Publikasjoner

 • Finstad, Liv (2015). Det enkleste er ikke pistol, I: Lars Korsell; Paul Larsson & Jan Georg Christophersen (red.),  Ekstraordinære tider: Festskrift til Per Ole Johansen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-820-3.  kapittel.  s 225 - 247
 • Finstad, Liv (2014). Det konfliktfylte politiarbeidet, I: Paul Larsson; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Rolf Granér (red.),  Innføring i politivitenskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  Kapittel.  s 229 - 254
 • Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå. Del 1, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 79 - 92
 • Finstad, Liv (2011). Das Vertrauen wert? Polizeikontrolle in Norwegen. Bürgerrechte & Polizei.  ISSN 0932-5409.  (2), s 31- 40
 • Finstad, Liv (2011). Kriminologi under en høyere himmel. Dannelse, globalisering og menneskerettighet. Et møte med Frank, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Kapittel.  s 720 - 734
 • Finstad, Liv (2006). Gatekontroll - fra politi til vektere?, I: Liv Finstad (red.),  Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 9788281820005.  Kapittel.  s 86 - 88
 • Finstad, Liv (2005). En av gutta? Om kjønn i politiet, I: Marit Egge & Jon Strype (red.),  Politirollen gjennom 100 år: tradisjon og endring.  Politihøgskolen.  ISBN 82-7808-043-7.  Politikultur.  s 192 - 201

Se alle arbeider i Cristin

 • Finstad, Liv (2018). Hva er POLITI. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02367-0.  160 s.
 • Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (red.) (2014). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  497 s.
 • Finstad, Liv (red.) (2006). Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 9788281820005.  218 s.
 • Finstad, Liv (2006). Politisosiologi. Kapittel i "Straff og rett". Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-2957-3.  47 s.
 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (red.) (2006). Straff og rett. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2957-8.  119 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkelo, Brita & Finstad, Liv (2018). Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: "Fix the system and achieve unique institutional goals». Sluttrapport for FIKS-prosjektet ved Politihøgskolen(2015-2018). PHS Forskning. 6. Vis sammendrag
 • Gundersen, Chrisfoffer; Finstad, Liv & Kalleberg, Ragnvald (2013, 04. september). Da studentopprøret kom til Blindern.  Universitas (Universitetet i Oslo).
 • Finstad, Liv (2012). Berget som fødte et skred. Om 22. juli-kommisjonens rapport. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  4
 • Lomell, Heidi Mork & Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå.
 • Finstad, Liv (2011). Politi og bevæpning. Hvordan kan nyere forskning informere diskusjonen om norsk politi bør bli permanent bevæpnet?.
 • Finstad, Liv; Ganapathy, Jaishankar & Emeci, Orhan (2011). Hva skal til for å bli politi?.
 • Finstad, Liv & Wathne, Christin Thea (2011). Ledelse i politiet.
 • Finstad, Liv & Wathne, Christin Thea (2011). Ledelse i politiet II.
 • Wathne, Christin Thea & Finstad, Liv (2011). Mellom barken og veden. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Finstad, Liv (red.) (2009). Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring (NOU 2009:12).
 • Finstad, Liv (2008). Det akademiske selvtillitsprosjekt. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  (1)
 • Finstad, Liv (2008). Du er en kjeltring selv om du bryter loven i det godes tjeneste. Etikk, takk. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2008). Er fotballtribunen er frisone for dårlig oppførsel? Tribuneterror. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2008). Hvorfor er jeg så gjerrig mot utenlanske tiggere? Tiggerstaden. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Wathne, Christin Thea; Finstad, Liv & Drange, Ida (2008). Vilkår for oppgaveløsning i politiet. -et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering. AFI-notat. 11. Vis sammendrag
 • Finstad, Liv (2007). "10 bud for doktorander". I Den obalanserade hierarkin. Om ett universitetsprojekt för jämställdhet. Red. Ann-Mari Sellerberg.
 • Finstad, Liv (2007). Er det mulig å reparere tillitskrisen mellom politiet og etniske minoriteter? Svart ungdom. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Er folk i ferd med å miste hodet etter Obiora-saken? Dypt savnet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Et snakkende overvåkingskamera kan snart komme til et sted nær deg. Den nye æresstraffen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Gender, power and recognition in the police - a question of honour?.
 • Finstad, Liv (2007). Hva gjør du når en kollega forteller om seksuell trakassering på jobben? Tyrannosaurus Sex. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Hvem skulle tro at det å spille Ludo kan forandre livet? Fattigmann. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Hvorfor er forsoning så vanskelig? Nabo med fienden. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). I dypfryseren fant jeg rester av vår nære historie. Kald fortid. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Når du blir gammel og ingen vil ha deg, sett deg på taket så kråka kan ta deg. Erekkefærtagett?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Når personvernet egentlig beskytter myndighetene. Grand Mother. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). Om isbrytere i hverdagen. Med vennlig hilsen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2007). På jobben er det tryggest å henge opp bilder av bikkja og barna. Skriften på veggen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Finstad, Liv (2007). Stammefolket. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Erindringsbøkers makt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Hvite vidder. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Blikket på de blakke. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). De nye inkluderingsministrene?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). De siste dagers heldige. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Drep ikke en sangfugl. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Et perfekt liv. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Etterlyst: Anger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Ikke noe å snakke om?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Ord over grind. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). På farlige veier. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Våre nye mørkemenn?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2006). Å (v)ære en heltinne. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). A-gjengen og E-gjengen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Det permanente nærvær. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Galskap i kvartalet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Hands off. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Hvem tok osten min?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Kjønn på banen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Kvinneerobringer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Lavkostnadskvinner. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Med rett til å tigge. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Skandinaviske turer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Snurr film. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2005). Spor i sand. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (red.) (2005). Sprøyterom-debatten i Dagbladet 2003-2004. Stensilserien / Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 100.
 • Johansen, Nicolay B. & Finstad, Liv (2005). - Kriminalpolitikken er basert på følelser. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Finstad, Liv (2004). Et håndtrykk til besvær. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Grisefesten. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). I vekternes vold. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (red.) (2004). Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Årsrapport 2003.
 • Finstad, Liv (2004). Klumpedeisenes hevn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Kniven i hjertet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Likestilling, liksom. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Malt asfalt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Med hjartet på rette staden. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Sorteringssamfunnet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Så hatten passer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). The Heat Is On. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Trafikkbot og bedring. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2004). Årets hetero. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2003). Ratte-race. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2003). Stammehylet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (2003). Ydmyk tigging. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  Magasinet
 • Finstad, Liv (red.) (2003). Årsrapport 2002.
 • Mathiesen, Thomas & Finstad, Liv (2002). Doktorgrad i en fart?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Finstad, Liv (2001). Feltarbeidet som aldri tok slutt.
 • Finstad, Liv (2001). How the police are 'doing time'.
 • Finstad, Liv (2001). Hva er problemet med SEFO?.
 • Finstad, Liv (2001). Hva er problemet med SEFO?.
 • Finstad, Liv (2001). Kjønn i politiet.
 • Finstad, Liv (2001). Kvinner på randen...Om kjønn i politiet.
 • Finstad, Liv (2001). Marginaliseringsprosesser i samfunnet. Forskingserfaringer fra Stenersgata til "Politiblikket".
 • Finstad, Liv (2001). Politiarbeid = en biljakt, en blåtur, en fange? Kriminologisk forskning om politiet.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket og politiblikkets problemer.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket og publikumsblikket på politiet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:38 - Sist endret 25. apr. 2019 18:38