Liv Finstad

Professor em.

Bakgrunn

Liv Finstad er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo i 1979. I årene etter eksamen arbeidet Finstad som prosjektleder i Oslo kommune (Osloprosjektet – et hjelpe- og utredningsprosjekt om barne- og ungdomsprostitusjon), som vitenskapelig assistent ved INAS (Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning) og som nærradioadministrator og –journalist. I 1985 ble hun ansatt ved Institutt for kriminologi og strafferett som førsteamanuensis, fra 2000 Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun har vært professor siden 2000. Fra 2000-2007 var Finstad instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.Finstad var leder for Programrådet ved IKRS i perioden 2011-2013.

Liv Finstad er professor II ved Politihøgskolen.

Faglige kompetanseområder

Finstad arbeider med temaer i tilknytning til politiet som lærende organisasjon.

Priser

Liv Finstad mottok i 2013 Universitetet i Oslo sin Læringsmiljøpris.

 

(Foto: Line Ørnes Søndergaard)

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Diskriminering, Rettsstaten, Rettssystemet

Publikasjoner

 • Finstad, Liv (2015). Det enkleste er ikke pistol. I Korsell, Lars; Larsson, Paul & Christophersen, Jan Georg (Red.), Ekstraordinære tider: Festskrift til Per Ole Johansen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-820-3. s. 225–247.
 • Finstad, Liv (2014). Det konfliktfylte politiarbeidet. I Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (Red.), Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44146-3. s. 229–254.
 • Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå. Del 1, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. s. 79–92.
 • Finstad, Liv (2011). Kriminologi under en høyere himmel. Dannelse, globalisering og menneskerettighet. Et møte med Frank. I Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. s. 720–734.
 • Finstad, Liv (2011). Das Vertrauen wert? Polizeikontrolle in Norwegen. Bürgerrechte & Polizei. ISSN 0932-5409. s. 31–40.
 • Finstad, Liv (2006). Gatekontroll - fra politi til vektere? I Finstad, Liv (Red.), Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISSN 9788281820005. s. 86–88.
 • Finstad, Liv (2005). En av gutta? Om kjønn i politiet. I Egge, Marit & Strype, Jon (Red.), Politirollen gjennom 100 år: tradisjon og endring. Politihøgskolen. ISSN 82-7808-043-7. s. 192–201.

Se alle arbeider i Cristin

 • Finstad, Liv (2018). Hva er POLITI. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02367-0. 160 s.
 • Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (2014). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-749-7. 497 s.
 • Finstad, Liv (2006). Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 9788281820005. 218 s.
 • Finstad, Liv & Høigård, Inger Cecilie (2006). Straff og rett. Pax Forlag. ISBN 82-530-2957-8. 119 s.
 • Finstad, Liv (2006). Politisosiologi. Kapittel i "Straff og rett". Pax Forlag. ISBN 978-82-530-2957-3. 47 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gundersen, Chrisfoffer; Finstad, Liv & Kalleberg, Ragnvald (2013). Da studentopprøret kom til Blindern. [Avis]. Universitas (Universitetet i Oslo).
 • Finstad, Liv (2012). Berget som fødte et skred. Om 22. juli-kommisjonens rapport. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 4.
 • Lomell, Heidi Mork & Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå.
 • Finstad, Liv & Wathne, Christin Thea (2011). Ledelse i politiet II.
 • Finstad, Liv & Wathne, Christin Thea (2011). Ledelse i politiet.
 • Wathne, Christin Thea & Finstad, Liv (2011). Mellom barken og veden. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Finstad, Liv; Ganapathy, Jaishankar & Emeci, Orhan (2011). Hva skal til for å bli politi?
 • Finstad, Liv (2008). Det akademiske selvtillitsprosjekt. Sociologisk forskning. ISSN 0038-0342.
 • Finstad, Liv (2008). Hvorfor er jeg så gjerrig mot utenlanske tiggere? Tiggerstaden. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2008). Er fotballtribunen er frisone for dårlig oppførsel? Tribuneterror. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2008). Du er en kjeltring selv om du bryter loven i det godes tjeneste. Etikk, takk. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Stammefolket. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Hvem skulle tro at det å spille Ludo kan forandre livet? Fattigmann. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Når personvernet egentlig beskytter myndighetene. Grand Mother. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Hvorfor er forsoning så vanskelig? Nabo med fienden. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Et snakkende overvåkingskamera kan snart komme til et sted nær deg. Den nye æresstraffen. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Om isbrytere i hverdagen. Med vennlig hilsen. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Er folk i ferd med å miste hodet etter Obiora-saken? Dypt savnet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). På jobben er det tryggest å henge opp bilder av bikkja og barna. Skriften på veggen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Finstad, Liv (2007). Er det mulig å reparere tillitskrisen mellom politiet og etniske minoriteter? Svart ungdom. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Når du blir gammel og ingen vil ha deg, sett deg på taket så kråka kan ta deg. Erekkefærtagett? Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). I dypfryseren fant jeg rester av vår nære historie. Kald fortid. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Hva gjør du når en kollega forteller om seksuell trakassering på jobben? Tyrannosaurus Sex. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2007). Gender, power and recognition in the police - a question of honour?
 • Finstad, Liv (2006). Erindringsbøkers makt. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Hvite vidder. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Et perfekt liv. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Drep ikke en sangfugl. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Ord over grind. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Å (v)ære en heltinne. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Blikket på de blakke. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). På farlige veier. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Våre nye mørkemenn? Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). De siste dagers heldige. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Ikke noe å snakke om? Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). Etterlyst: Anger. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2006). De nye inkluderingsministrene? Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Spor i sand. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Med rett til å tigge. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). A-gjengen og E-gjengen. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Lavkostnadskvinner. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Skandinaviske turer. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Kjønn på banen. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Kvinneerobringer. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Hvem tok osten min? Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Det permanente nærvær. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Hands off. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Snurr film. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2005). Galskap i kvartalet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Johansen, Nicolay B. & Finstad, Liv (2005). - Kriminalpolitikken er basert på følelser. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Finstad, Liv (2004). Kniven i hjertet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Likestilling, liksom. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Årets hetero. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Grisefesten. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Malt asfalt. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Klumpedeisenes hevn. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Trafikkbot og bedring. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Med hjartet på rette staden. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). The Heat Is On. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Et håndtrykk til besvær. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Så hatten passer. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). I vekternes vold. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2004). Sorteringssamfunnet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2003). Stammehylet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2003). Ratte-race. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Finstad, Liv (2003). Ydmyk tigging. Dagbladet. ISSN 0805-3766. Magasinet.
 • Mathiesen, Thomas & Finstad, Liv (2002). Doktorgrad i en fart? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Finstad, Liv (2001). Marginaliseringsprosesser i samfunnet. Forskingserfaringer fra Stenersgata til "Politiblikket".
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket og politiblikkets problemer.
 • Finstad, Liv (2001). Kjønn i politiet.
 • Finstad, Liv (2001). Politirollen.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket og publikumsblikket på politiet.
 • Finstad, Liv (2001). Hva er problemet med SEFO?
 • Finstad, Liv (2001). Politirollen.
 • Finstad, Liv (2001). Hva er problemet med SEFO?
 • Finstad, Liv (2001). Feltarbeidet som aldri tok slutt.
 • Finstad, Liv (2001). Politiblikket.
 • Finstad, Liv (2001). How the police are 'doing time'.
 • Finstad, Liv (2001). SEFO - et ensporet reaksjonssystem.
 • Finstad, Liv (2001). Kvinner på randen...Om kjønn i politiet.
 • Bjørkelo, Brita & Finstad, Liv (2018). Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: "Fix the system and achieve unique institutional goals". Politihøgskolen. ISSN 0807-1721. 2018(6).
 • Finstad, Liv (2011). Politi og bevæpning. Hvordan kan nyere forskning informere diskusjonen om norsk politi bør bli permanent bevæpnet? Politiets Fellesforbund.
 • Finstad, Liv (2009). Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring (NOU 2009:12). Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-1020-1.
 • Wathne, Christin Thea; Finstad, Liv & Drange, Ida (2008). Vilkår for oppgaveløsning i politiet. -et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-232-5.
 • Finstad, Liv (2007). "10 bud for doktorander". I Den obalanserade hierarkin. Om ett universitetsprojekt för jämställdhet. Red. Ann-Mari Sellerberg. Bokbox Förlag. ISSN 978-91-86980-40-5.
 • Finstad, Liv (2005). Sprøyterom-debatten i Dagbladet 2003-2004. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISSN 82-7100-142-6.
 • Finstad, Liv (2004). Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Årsrapport 2003. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
 • Finstad, Liv (2003). Årsrapport 2002. Institutt for kriminolgi og rettssosiologi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:38 - Sist endret 4. juni 2021 11:26