Liv Finstad

Bilde av Liv Finstad
English version of this page
Telefon +47-22850118
Rom 766
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO

Bakgrunn

Liv Finstad er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo i 1979. I årene etter eksamen arbeidet Finstad som prosjektleder i Oslo kommune (Osloprosjektet – et hjelpe- og utredningsprosjekt om barne- og ungdomsprostitusjon), som vitenskapelig assistent ved INAS (Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning) og som nærradioadministrator og –journalist. I 1985 ble hun ansatt ved Institutt for kriminologi og strafferett som førsteamanuensis, fra 2000 Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun har vært professor siden 2000. Fra 2000-2007 var Finstad instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.Finstad var leder for Programrådet ved IKRS i perioden 2011-2013.

Liv Finstad er professor II ved Politihøgskolen.

Faglige kompetanseområder

Finstad arbeider med temaer i tilknytning til politiet som lærende organisasjon.

Priser

Liv Finstad mottok i 2013 Universitetet i Oslo sin Læringsmiljøpris.

 

(Foto: Line Ørnes Søndergaard)

Emneord: Kriminologi, Rettsstaten, Rettssosiologi, Rettssystemet, Diskriminering

Publikasjoner

  • Finstad, Liv (2015). Det enkleste er ikke pistol, I: Lars Korsell; Paul Larsson & Jan Georg Christophersen (red.),  Ekstraordinære tider: Festskrift til Per Ole Johansen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-820-3.  kapittel.  s 225 - 247
  • Finstad, Liv (2014). Det konfliktfylte politiarbeidet, I: Paul Larsson; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Rolf Granér (red.),  Innføring i politivitenskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  Kapittel.  s 229 - 254
  • Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå. Del 1, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 79 - 92
  • Finstad, Liv (2011). Das Vertrauen wert? Polizeikontrolle in Norwegen. Bürgerrechte & Polizei.  ISSN 0932-5409.  (2), s 31- 40
  • Finstad, Liv (2011). Kriminologi under en høyere himmel. Dannelse, globalisering og menneskerettighet. Et møte med Frank, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Kapittel.  s 720 - 734

Se alle arbeider i Cristin

  • Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (red.) (2014). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  497 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Gundersen, Chrisfoffer; Finstad, Liv & Kalleberg, Ragnvald (2013, 04. september). Da studentopprøret kom til Blindern.  Universitas (Universitetet i Oslo).
  • Finstad, Liv (2012). Berget som fødte et skred. Om 22. juli-kommisjonens rapport. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  4
  • Lomell, Heidi Mork & Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå.
  • Finstad, Liv (2011). Politi og bevæpning. Hvordan kan nyere forskning informere diskusjonen om norsk politi bør bli permanent bevæpnet?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:38 - Sist endret 27. okt. 2017 13:04