Vidar Halvorsen

Professor em.

Faglig kompetanseområde

Halvorsens forskning faller innenfor syv hovedområder:

• profesjonsetikk
• vitenskapsfilosofi
• rettsteori
• kriminologi
• politisosiologi
• strafferettsfilosofi
• politisk teori

Bakgrunn

Vidar Halvorsen (f. 1953) har hovedfag i statsvitenskap (cand.polit. 1987) fra Universitetet i Oslo og arbeidet i en rekke år som planlegger i sentralforvaltningen, først i Justisdepartementet og deretter ved Politiskolen/Politi-høgskolen. I 2002 forsvarte han sin avhandling Ethics, Force and Violence in Policing for dr.art.-graden og ble samme år fast ansatt ved IKRS, først som førsteamanuensis og fra 2013 som professor i rettssosiologi.

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Straff, Rettssystemet, Rettshistorie og rettsfilosofi, Rettsstaten

Publikasjoner

Halvorsen, Vidar (2015). ”Overvåkingens begrensninger”, i Hausken, Liv (red). Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget

Halvorsen, Vidar (2014). ”Nils Christie: Conflict as Property”, in Dubber, Markus (ed). Foundational Texts in Criminal Law. Oxford University Press, Oxford

Halvorsen, Vidar (2014). ”Criminal Justice, Sustainability and the Death Penalty”, in Scherdin, Lill (ed), Capital Punishment: Part of a Sustainable Criminal Justice System?, Ashgate Publishing, Surrey

Halvorsen, Vidar (2013). ”Gjørv-kommisjonen i et komparativt og historisk perspektiv”. Materialisten 41 (1/2)

Halvorsen, Vidar (2013). ”Sundby og naturretten”. Kritisk Juss; 39 (2)

Halvorsen, Vidar (2009). ”Catastrophic Moral Horror: Torture , Terror and Rights. I: Technologies of Insecurity. Routledge, London 

Halvorsen, Vidar (2008). ”Politi, magt og legitimitet”. I: Terrorisme og retssikkerhed. Frydenlund, København

Halvorsen, Vidar (2007). ”Forskning, erkjennelse og moral. Noen refleksjoner over Cathrine Holsts "Feminism, Epistemology & Morality" Materialisten; 35(1-2)

Halvorsen, Vidar (2005). ”Politi, makt og demokrati” I: Politirollen gjennom 100 år: tradisjon og endring. Oslo: Politihøgskolen

Halvorsen, Vidar (2004). “Is it Better that Ten Guilty Persons Go Free than that One Innocent Person be Convicted?” Criminal Justice Ethics; 23 (2)

Halvorsen, Vidar (2003). ”Utradisjonelle etterforskningsmetoder i et samfunnsvitenskapelig og etisk perspektiv”. I: Det utfordrende politiarbeidet: Om krisehåndtering og utradisjonelle etterforskningsmetoder. Oslo: Politihøgskolen Forskning

Halvorsen, Vidar (2002). “Terror, War and Law Enforcement: Conceptual Muddles and Moral Challenges”. Retfærd; 98 (3)

Halvorsen, Vidar (2002). Politi, etikk og dødelig vold. I: Polititjenestemann eller akademiker?. Oslo: Politihøgskolen

Halvorsen, Vidar (2001). Ethics, Force and Violence in Policing. Universitetet i Oslo. 268 s. Acta Humaniora

Halvorsen, Vidar (2001). ”Politivold og politivoldsforskning: noen kommentarer til Bratholm og Finstad”. Kritisk juss; 28 (3-4)

Halvorsen, Vidar (2000). ”New York-politiet, "Broken Windows" og menneskerettigheter”. Mennesker og Rettigheter, 18 (4)

Halvorsen, Vidar (1999). ”Farlig politi”. Kritisk juss; 26 (1)

Halvorsen, Vidar (1999). ”Rett, moral og skjønn”. Sosiologi i dag; 29 (1)

Halvorsen, Vidar (1998). ”Straffeprosess, moral og utradisjonelle etterforskningsmetoder”. Nytt Norsk Tidsskrift;15 (4)
 
Halvorsen, Vidar (1996). "Response to Michael Davis: Police, Discretion, and Professions". I: Handled with Discretion: Rowman & Littlefield Publishers, Lanham

Halvorsen, Vidar (1996). ”Diskursteori og rettspositivisme”. Retfærd; 19 (3)

 • Halvorsen, Vidar Ola (2021). Politiutdanningens profesjonalisering: Et historisk perspektiv på politiforskningens rolle, Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202704001. s. 557–579.
 • Halvorsen, Vidar (2018). Police practices in the age of precaution: A typology. I Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Red.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. doi: 10.4324/9781315231259-2.
 • Halvorsen, Vidar (2017). Alternativer til straff. I Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Red.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. s. 190–209.
 • Lomell, Heidi Mork & Halvorsen, Vidar (2015). Obituary: Nils Christie 1928-2015. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 16(2), s. 142–144. doi: 10.1080/14043858.2015.1105501.
 • Halvorsen, Vidar (2014). Overvåkingens begrensninger. I Hausken, Liv; Haagensen, Trine Krigsvoll & Yazdani, Sara Elina Rundgren (Red.), Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-233-1. s. 225–250.
 • Halvorsen, Vidar (2014). Nils Christie: "Conflicts as Property". I Dubber, Markus (Red.), Foundational Texts in Modern Criminal Law. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-967361-2. s. 335–352. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199673612.003.0018.
 • Halvorsen, Vidar (2014). Criminal Justice, Sustainability and the Death Penalty. I Scherdin, Lill (Red.), Capital Punishment. A Hazard to a Sustainable Criminal Justice System?. Ashgate. ISSN 978-1-4094-5719-0. s. 273–293.
 • Halvorsen, Vidar (2013). Sundby og naturretten. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 39(2), s. 132–146.
 • Halvorsen, Vidar (2013). Gjørv-kommisjonen i et komparativt og historisk perspektiv. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 41(1-2), s. 85–97.
 • Halvorsen, Vidar (2009). Catastrophic Moral Horror: Torture, Terror and Rights. I Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (Red.), Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Routledge. ISSN 978-0-415-46455-0. s. 238–256.
 • Halvorsen, Vidar (2008). Politi, magt og legitimitet. I Jørgensen, Jeff (Red.), Terrorisme og retssikkerhed. Frydenlund. ISSN 978-87-7887-616-4. s. 113–121.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Forskning, erkjennelse og moral. Noen refleksjoner over Cathrine Holsts "Feminism, Epistemology & Morality" (2005). Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 35(1-2), s. 73–103.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Vitenskap, ikke-vitenskap og moral - replikk til Cathrine Holst. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 35(3), s. 85–88.
 • Halvorsen, Vidar (2005). Politi, makt og demokrati. I Egge, Marit & Strype, Jon (Red.), Politirollen gjennom 100 år: tradisjon og endring. Politihøgskolen. ISSN 82-7808-043-7. s. 40–54.
 • Halvorsen, Vidar (2004). Is it Better that Ten Guilty Persons Go Free than that One Innocent Person be Convicted? Criminal Justice Ethics. ISSN 0731-129X. 23(2), s. 3–13.
 • Halvorsen, Vidar (2003). Utradisjonelle etterforskningsmetoder i et samfunnsvitenskapelig og etisk perspektiv, Det utfordrende politiarbeidet: Om krisehåndtering og utradisjonelle etterforskningsmetoder. Politihøgskolen Forskning. ISSN 82-7808-037-2. s. 177–185.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Politi, etikk og dødelig vold. I Skodvin, Arne (Red.), Polititjenestemann eller akademiker?. Politihøgskolen. ISSN 82-7808-034-8. s. 55–71.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Hvorfor er det bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 2(3), s. 234–243.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Terror, War and Law Enforcement: Conceptual Muddles and Moral Challenges. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 98(3), s. 82–91.
 • Kaastad, Trine; Reikerås, Olav; Halvorsen, Vidar; Falch, Jan Arvid; Obrant, K. J. & Nordsletten, Lars (2001). Vitamin D Deficiency and Ovariectomy Reduced the Strength of the Femoral Neck in Rats. Calcified Tissue International. ISSN 0171-967X. 69, s. 102–108.
 • Kaastad, Trine; Reikerås, Olav; Halvorsen, Vidar; Falch, Jan Arvid; Obrant, K. J. & Nordsletten, Lars (2001). Vitamin D deficiency and ovariectomy reduced the strength of the femoral neck in rats. Calcified Tissue International. ISSN 0171-967X. 69, s. 102–108.
 • Halvorsen, Vidar (2001). Politivold og politivoldsforskning: noen kommentarer til Bratholm og Finstad. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 28(3-4).
 • Kaastad, Trine; Reikerås, Olav; Halvorsen, Vidar; Falch, Jan Arvid; Obrant, K. J. & Nordsletten, Lars (2001). Vitamin D deficiency and ovariectomy reduced the strenght of the femoral neck in rats. Calcified Tissue International. ISSN 0171-967X. 69, s. 102–108.
 • Halvorsen, Vidar (2000). New York-politiet, "Broken Windows" og menneskerettigheter. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. 18(4), s. 323–329.
 • Nyquist, F.; Halvorsen, Vidar; Madsen, Jan Erik; Nordsletten, Lars & Obrant, K. J. (1999). Ethanol and its effect on fracture healing and bone mass in male rats. Acta Orthopaedica Scandinavica. ISSN 0001-6470. 70, s. 212–216.
 • Halvorsen, Vidar (1999). Rett, moral og skjønn. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 29(1), s. 29–50.
 • Nyquist, F.; Halvorsen, Vidar; Madsen, Jan Erik; Nordsletten, Lars & Obrant, K. J. (1999). Ethanol and its effects on fracture healing and bone mass in male rats. Acta Orthopaedica Scandinavica. ISSN 0001-6470. s. 212–216.
 • Halvorsen, Vidar (1998). Straffeprosess, moral og utradisjonelle etterforskningsmetoder. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 15(4), s. 344–355.
 • Halvorsen, Vidar (1996). "Response to Michael Davis: Police, Discretion, and Professions". I Kleinig, John (Red.), Handled with Discretion. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham. ISSN 0-8476-8176-9. s. 37–46.
 • Halvorsen, Vidar (1996). Diskursteori og rettspositivisme. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 19(3), s. 26–33.
 • Halvorsen, Vidar (1992). Bokanmeldelse av Vihelm Aubert: "Continuity and Development in Law and Society". Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 19(2), s. 90–95.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Vidar (2013). Nils Christie: Conflict as Property.
 • Halvorsen, Vidar (2012). Criminal Justice, Sustainability and the Death Penalty.
 • Halvorsen, Vidar (2010). Punishments, Intuitions and the Politics of Criminal Justice: some remarks on Paul Robinson.
 • Halvorsen, Vidar (2010). The Presumption of Innocence in Criminal Procedure from the Point of View of Philosophy and Ethics.
 • Halvorsen, Vidar (2010). Terror, tortur og profesjonsetikk: en kasuistisk studie.
 • Halvorsen, Vidar (2010). Normativitet i rettssosiologien.
 • Halvorsen, Vidar (2010). The New Norwegian Penal Code: Utilitarianism all the way down?
 • Halvorsen, Vidar (2009). Forskning knuser New York-strategien. [Avis]. Aftenposten, Oslo.
 • Halvorsen, Vidar (2009). Punishing "Psychopaths".
 • Halvorsen, Vidar (2009). "Crime does not exist": Remarks on Nils Christie’s A Suitable Amount of Crime (2004).
 • Halvorsen, Vidar (2009). Criminal Law at the Crossroad: Some Preliminary Remarks.
 • Halvorsen, Vidar (2009). Crime, Punishment and Prison Populations.
 • Halvorsen, Vidar (2009). Human Rights and the Culture of Resistance: Professional Ethics in the “Lawfare” against Terror.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Tortur og terrorbekjempelse. [Radio]. Oslo.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Terror, Torture and Public Discourse.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Comments on Antony Duff: "Punishment as Communication".
 • Halvorsen, Vidar (2007). Comments on Stephen Morse: "Determinism and the Death of Folk Psychology: Two Neuroscientific Challenges to Responsibility".
 • Halvorsen, Vidar (2007). Double or Triple Effect? On Kamm's revision of the Doctrine of Double Effect.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Terror, tortur og den tikkende bomben.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Interrogation, Torture and Morality.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Politi, makt og etikk.
 • Halvorsen, Vidar (2007). The Relevance of Criminology and Socio-Legal Studies.
 • Halvorsen, Vidar (2004). Politiet bør ikke kunne avlytte rom. [Avis]. Ny Tid.
 • Halvorsen, Vidar (2004). Ikke moralsk holdbart. [Avis]. Ukeavisen Ledelse.
 • Halvorsen, Vidar (2004). Violence, Ethics and Law Enforcement.
 • Halvorsen, Vidar (2003). Etikk for djevelens advokat? Noen profesjonsetiske refleksjoner over advokatrollen.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Står den nordiske politimodellen for fall?
 • Halvorsen, Vidar (2002). Politietikk. [Radio]. Oslo : P2s radioprogram WOK.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Lovbrudd i polititjenesten. [Radio]. Oslo : Dagsnytt Atten, NRK.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Politilovbudd. [Radio]. Bergen : Bergens Tidende.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Ethics, Force and Violence in Policing.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Overvåking, politikontroll og rettssikkerhet.
 • Halvorsen, Vidar (2001). Helle Blomquist (2000): Lawyers' Ethics. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 24(4), s. 86–87.
 • Halvorsen, Vidar (2001). Fakta Morgana: Legitim vold? [Radio]. Stenersen.museet.
 • Halvorsen, Vidar (1999). Farlig politi. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 26(1), s. 87–90.
 • Halvorsen, Vidar (1997). Lund-rapporten og etterforskningsmetoder. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 19–19.
 • Halvorsen, Vidar (1997). Etisk søkelys på politimetoder. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 8(2), s. 4–8.
 • Kaastad, Trine; Nordsletten, Lars; Halvorsen, Vidar; Obrant, K. J.; Gautvik, Kaare M & Falch, Jan Arvid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1997). PTH increased cortical strength in ovariectomized rats.
 • Halvorsen, Vidar (1996). Etiske perspektiver på økonomisk kriminalitet og dens bekjempelse.
 • Kaastad, Trine; Nordsletten, Lars; Halvorsen, Vidar; Falch, Jan Arvid & Reikerås, Olav (1996). Vitamin-D deficiency reduced the strength of the femoral neck, but not the shaft in oophorectomized rats.
 • Syversen, Unni; Nordsletten, Lars; Halvorsen, Vidar & Falch, Jan Arvid (1996). Effect of lifelong nicotine inhalation on bone mass and mechanical properties in the femora of female rats.
 • Kaastad, Trine; Nordsletten, Lars; Halvorsen, Vidar; Obrant, K. J. & Reikerås, Olav (1996). Combined effects of oophorectomy and vitamin D deficiency are necessary to reduce the strenght of the femoral neck in rats.
 • Halvorsen, Vidar (2017). Politihistorie. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
 • Halvorsen, Vidar (2001). Ethics, Force and Violence in Policing. Universitetet i Oslo. ISSN 0806-3222.
 • Halvorsen, Vidar (1995). Normer, verdier og menneskerettigheter. Politihøgskolen.
 • Halvorsen, Vidar (1987). Kausalitet og forklaring. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:49 - Sist endret 3. mars 2022 08:29

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter