Martín Hernán Di Marco

Bilde av Martín Hernán Di Marco
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Narrativ kriminologi
  • Voldsgjerninger
  • Dødelig vold
  • Kjønnsbasert vold
  • Kvalitativ metode

Martín Hernán Di Marco er postdoktor på prosjektet CRIMLA (Crime in Latin America: The role of family, employment, culture and the state). I det aktuelle prosjektet, studerer Martín livshistorier og institusjonelle baner til menn som har begått forsettlig drap. Med utgangspunkt i narrativ kriminologi, maskulinitetsstudier og voldsantropologi, har han analysert hvordan voldelige dødsfall betegnes og «plasseres» i livshistorier, hvordan deres aktualitet styres diskursivt, og hvilke dominerende rammeverk som er tilgjengelige for å legitimere utførelsen av dødelig vold. Han er særlig interessert i å avdekke den narrative rekonstruksjonen av disse livshistoriene, forstå prosessene som former hvordan fysisk vold læres og betegnes, og diskutere de metodiske spesifisitetene ved kvalitativ forskning om dette emnet.

Bakgrunn

Martín Hernán Di Marco har en ph.d. i samfunnsvitenskap fra Buenos Aries Universitet i Argentina. I tillegg har han en bachelorgrad i sosiologi (Buenos Aries Universitet, Argentina) en mastergrad i epidemiologi, ledelse og helsepolitikk (Lanús Nasjonale Universitet, Argentina) og en diplomgrad i ungdomsmord (Colef, Mexico).

Han har vært gjestestipendiat ved Metodesenteret for samfunnsvitenskap (Göttingen Universitet, Tyskland), Nasjonalt folkehelseinstitutt i Slovenia, og Cardiff Universitetet (Storbritannia). Han er grunnlegger og medlem av nettverket Interamerican Anti-Femicide Network (RIAF), og medlem av rådgivende gruppe for Sexual Violence Research Initiative (SVRI) med base i Cape Town, Sør-Afrika. Han er også medlem av Institutional Review Board ved La Matanza National University (Argentina).

Priser

  • Beste unge forsker, Sexual Violence Research Initiative (SVRI) 2019
  • American-Slovenian Education Foundation (ASEF) forskningsstipend 2018

Verv

  • Medlem, Biography and Society: International Sociology Association (ISA)
  • Medlem, European Public Health Association (EUPHA)
Publisert 15. jan. 2022 22:06 - Sist endret 6. apr. 2022 14:53