Kriminalitet i Latin-Amerika

Veggmaleri av menneske delvis begravd i en haug med skytevåpen.

"Up in Arms". Foto: jACK TWO (CC BY-NC-ND 2.0)

Om prosjektet

Kriminaliteten i Latin-Amerika har økt kraftig de siste to tiårene. Årsaken er vekst i og brutalisering av narkotikahandel, økning i kriminelle gjenger, fattigdom, redusert tillit til myndighetene som mislykkes i å kontrollere territorier og tilby grunnleggende velferdsgoder.

Kriminalitet i Latin-Amerika (CRIMLA) ønsker å forstå familiens, sysselsettingens, kulturens og statens rolle i kriminelle livsløp. Hovedspørsmålet CRIMLA undersøker er hvordan kan vi forstå og teoretisere de kriminelle karrierene til latinamerikanske lovbrytere?

Data i prosjektet er kvalitative livshistorieintervjuer med fanger i seks latinamerikanske land: Mexico, Honduras, Colombia, Brasil, Argentina og Chile. 

Prosjektet bruker kriminologisk teori og institusjonelle, kulturelle og narrative perspektiver til å utvikle forskning og teoretisering fra det globale sør.

Finansiering

CRIMLA er finansiert av Norges Forskningsråd på programmet for banebrytende forskning der formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. 

Samarbeid

Samarbeidspartnere på prosjektet er professor Carolina Agoff (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias - UNAM) og professor Gustavo Fondevila (Centro de Investigacion y Docencia Economicas - CIDE).

CRIMLA inkluderer flere gjesteforskningsutvekslinger og har et rådgivende styre med deltakere fra Skandinavia og Latin-Amerika.

Publisert 20. sep. 2021 09:32 - Sist endret 9. apr. 2022 13:43

Kontakt

Prosjektleder

Administrasjon