Kriminalitet i Latin-Amerika

Veggmaleri av menneske delvis begravd i en haug med skytevåpen.

"Up in Arms". Foto: jACK TWO (CC BY-NC-ND 2.0)

Om prosjektet

Kriminaliteten i Latin-Amerika har økt kraftig de siste to tiårene. Årsaken er vekst i og brutalisering av narkotikahandel, økning i kriminelle gjenger, fattigdom, redusert tillit til myndighetene som mislykkes i å kontrollere territorier og tilby grunnleggende velferdsgoder.

Kriminalitet i Latin-Amerika (CRIMLA) ønsker å forstå familiens, sysselsettingens, kulturens og statens rolle i kriminelle livsløp. Hovedspørsmålet CRIMLA undersøker er hvordan kan vi forstå og teoretisere de kriminelle karrierene til latinamerikanske lovbrytere?

Data i prosjektet er kvalitative livshistorieintervjuer med fanger i seks latinamerikanske land: Mexico, Honduras, Colombia, Brasil, Argentina og Chile. 

Prosjektet bruker kriminologisk teori og institusjonelle, kulturelle og narrative perspektiver til å utvikle forskning og teoretisering fra det globale sør.

Finansiering

CRIMLA er finansiert av Norges Forskningsråd på programmet for banebrytende forskning der formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. 

Samarbeid

Samarbeidspartnere på prosjektet er professor Carolina Agoff (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias - UNAM) og professor Gustavo Fondevila (Centro de Investigacion y Docencia Economicas - CIDE).

CRIMLA inkluderer flere gjesteforskningsutvekslinger og har et rådgivende styre med deltakere fra Skandinavia og Latin-Amerika.

Publisert 20. sep. 2021 09:32 - Sist endret 16. jan. 2022 18:16

Kontakt

Prosjektleder

Professor Sveinung Sandberg

Prosjektdeltakere

Forsker David Rodriguez Goyes
Postdoktor Martín Di Marco
Carolina Agoff
Gustavo Fondevila

Referansegruppe

Antonella Tiravassi
Fabiana Severi
Mauricio Dieter
Ricardo Lillo
Astrid Liliana Sánchez Mejía
Luis Amaya
Corina Giacomello
Christoffer Carlsson
Benedicte Bull