Rose Elizabeth Boyle

Bilde av Rose Elizabeth Boyle
English version of this page
Telefon +47 22850140
Mobiltelefon +47 22850140 92331161
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Fengsel
 • Rusbehandling
 • Lovlige og ulovlige rusmidler
 • Brukermedvirkning og erfaringskompetanse
 • Helsetjenester
 • Kvalitativ metode

Boyle sitt doktorgradsprosjekt undersøker implentering og integrering av tiltak rettet mot personer med ruslidelser i fengsel, samt hvordan behandling for ruslidelser foregår i fengselskonteksten. Prosjektet er en del av forskningsprosjektet PriSUD.

Undervisning

 • KRIM4104
 • KRIM1100
 • KRIM2962

Boyle har undervist i KRIM2101 og KRIM1300.

Bakgrunn

Boyle har mastergrad i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen og bachelor fra Monash University. Masteravhandlingen tar for seg begrepet «samproduksjon» og betingelser for nye samarbeidsformer mellom fag- og erfaringskompetanse innen helsetjenesteutvikling. Sentrale temaer i oppgaven er ROP-arbeid, brukermedvirkning, erfaringskompetanse, hierarki og asymmetri i velferdsstruktur, diskriminering og stigma.

Emneord: Kriminologi, fengsel, rusmidler, rusbehandling, straff, kriminalomsorg, brukermedvirkning

Publikasjoner

 • Boyle, Rose Elizabeth (2022). Operating between recovery and desistance: Researching substance use treatment in Norwegian prisons. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 109(1), s. 112–119. doi: 10.7146/ntfk.v109i1.130295. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Boyle, Rose Elisabeth (2022). Like the first time, all over again: Sex, relationships and risk for relapse to substance use after release from prison.
 • Boyle, Rose Elisabeth (2022). “Like the first time, all over again” Sex, relationships and risk for relapse to substance use after release from prison.
 • Boyle, Rose Elisabeth & Nyvoll, Pernille (2022). PRISONHEALTH og PriSUD: Forskning på helse og rusbehandling i fengsel.
 • Brecht, Oliver & Boyle, Rose Elisabeth (2022). Substance Abuse Disorder Treatment in the Norwegian Prison System. [Radio]. Psych Up!.
 • Boyle, Rose Elizabeth (2021). «Utfordringer og muligheter ved rusbehandling i fengsel: foreløpige resultater fra PriSUD-delprosjektet "Experiences of substance use disorder measures in Norwegian prisons: a public health opportunity"».
 • Boyle, Rose Elizabeth (2021). «Utfordringer og muligheter ved rusbehandling i fengsel: foreløpige resultater fra PriSUD-delprosjektet "Experiences of substance use disorder measures in Norwegian prisons: a public health opportunity"».
 • Boyle, Rose Elizabeth; Nyvoll, Pernille Søderholm & Ugelvik, Thomas (2021). The puzzle of prison order: why life behind bars varies behind the world. Criminal Law and Criminal Justice Books.
 • Agnes, Ericksen & Boyle, Rose Elizabeth (2021). What makes Norway’s criminal justice system different to other countries? [Internett]. The Local.
 • Boyle, Rose Elisabeth & Nyvoll, Pernille (2021). Snapshots from ongoing fieldwork.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. sep. 2020 13:20 - Sist endret 30. sep. 2022 10:04