Solveig Laugerud

Bilde av Solveig Laugerud
English version of this page
Telefon +47 22858947
Mobiltelefon 91551353
Rom 8101
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Solveig Laugerud er postdoktor i forskningsprosjektet EVIDENTLY RAPE som er finansiert av UIO:Life Science.

Bakgrunn

Laugerud forsvarte sin PhD avhandling “The Legible Rape Victim: How Disciplinary Discourses in the Legal System create a New Victim Identity” ved institutt for kriminologi og rettsosiologi i 2020. I avhandlingen undersøker Laugerud hvordan ulike ekspertdiskurser former voldtektsofres handlingsrom etter en voldtekt samt spiller inn på beslutninger om straff og voldsoffererstatning i rettssystemet. Avhandlingen bygger på kvalitative analyser av vedtak om voldsoffererstatning, domsavsigelser i voldtektssaker, samt intervju med kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Avhandlingen viser at voldtektsofre vikles inn i et medisinsk-juridisk nettverk som legger føringer på hva ofrene skal gjøre etter å ha blitt utsatt for voldtekt og hvor ofrene samtidig blir gjenstand for ekspertenes granskende, autoritære og normaliserende blikk. Voldtektsofre har mulighet til å påvirke saksgangen ved å spille sine kort riktig i og utenfor rettssalen, men risikerer samtidig å bli stilt til ansvar for utviklingen og utfallet i saken.

Laugerud har tidligere vært gjesteforsker på «Center for the Study of Law and Society» ved Berkeley Law.

Laugerud har tidligere jobbet ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning hvor hun skrev sin PhD avhandling og ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) hvor hun forsket på krisesenterbevegelsen og de overlevende etter Utøya.

  Faglige interesser

  Laugerud kombinerer perspektiver fra rettsosiologi, kriminologi, kjønnsforskning, medisinsk antropologi/helsesosiologi, samt vitenskaps- og teknologistudier i sin forskning. Laugeruds faglige interesser er:

  • Kunnskapsproduksjon og kunnskapsoverføring
  • Tolkningen av bevis i rettsystemet
  • Seksuell vold
  • Offerstatus og offerrettigheter
  • Kjønn og feminisme
  • Kvinnebevegelsen og krisesenterbevegelsen
  • Terror

  Undervisning

  Tidligere undervisning ved Universitetet i Oslo:

  KRIM2000: Sentrale teoretiske perspektiver

  KFL2032/4032: Seksualitetsstudier og kjønn

  KFL2060/4060: Gender Equality in the Nordic Countries 

  KRIM2953/4953: Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence

  KRIM2101: Fordypningsoppgave i kriminologi

  KFL4050: Theorizing Gender Equality

  KFL1020: Kjønn og vitenskap: teorier om kjønn

  KFL1010: Innføring I tverrfaglige kjønnsstudier

   

  Publisert 12. mai 2020 14:46 - Sist endret 17. nov. 2020 18:36