Publikumstjenester

Institutt for kriminologi og rettssosiologi tilbyr ulike foredrag på forespørsel.
Se IKRS sine personsider for informasjon om de ansattes fagbakgrunn, forskningsområder og arbeidsfelt.

Foredrag gis både på engelsk og norsk.

Foredragene kan holdes ved instituttet (for grupper på inntil 40 personer) eller i eksterne lokaler. Honorar avtales individuelt. Det kan også være aktuelt å tilby foredrag omkostningsfritt.

Det tas forbehold om IKRS og foredragsholderes kapasitet.