Anne Kjersti Befring

Associate professor
Image of Anne Kjersti Befring
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 95827358
Username
Visiting address Domus Bibliotheca (2.etasje)
Postal address Institutt for offentlig rett PB 6706 St Olavs plass NO-0130 Oslo

Publications

  • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Biobanking Across Europe Post-GDPR: A Deliberately Created Fragmented Landscape. Olga Tzortzatou, Santa Slokenberga, Jane Reichel, Andreia da Costa Andrade, Carla Barbosa, Sofe Bekaert, Evert-Ben van Veen, Carlos M. Romeo-Casabona, Katharina Ó. Cathaoir, Gauthier Chassang, Annelies Debucquoy, Jean-Jacques Derèze, Laurent Dollé, Sonja Eaker Fält, Radek Halouzka, Mette Hartlev, Michael Hisbergues, Nils Hoppe, Isabelle Huys, Els Kindt, Anne Kjersti Befring et.al., In Jane Reichel; santa slokenberga & Olga Tzortzatou (ed.),  GDPR and Biobanking Book Subtitle Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe.  Springer International Publishing.  ISBN 978-3-030-49387-5.  chapter 1. Show summary
  • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Norwegian Biobanks: Increased Complexity with GDPR and National Law, In Jane Reichel; santa slokenberga & Olga Tzortzatou (ed.),  GDPR and Biobanking Book Subtitle Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe.  Springer International Publishing.  ISBN 978-3-030-49387-5.  chapter 18.
  • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.  s 1- 82
  • Befring, Anne Kjersti (2017). Er det et demokratisk underskudd i helseforetakene?, I: Torgeir Bruun Wyller & Heidi Haukelien (red.),  Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651523.  23.  s 222 - 255
  • Befring, Anne Kjersti (2017). Obduksjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.  s 1- 10
  • Befring, Anne Kjersti (2017). Transplantasjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.

View all works in Cristin

  • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Persontilpasset medisin, Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205514164.  711 s.
  • Befring, Anne Kjersti Cecelia (red.) (2019). Redaktøransvaret: Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  320 s.
  • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Helsepersonelloven. Kommentarutgave.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245026900.  401 s.
  • Befring, Anne Kjersti (2017). Helse- og omsorgsrett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202425012.  237 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Oct. 2, 2014 12:35 PM - Last modified Dec. 6, 2019 4:00 PM