Anne Kjersti Befring

Associate professor
Image of Anne Kjersti Befring
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 95827358
Username
Visiting address Domus Bibliotheca (2.etasje)
Postal address Institutt for offentlig rett PB 6706 St Olavs plass NO-0130 Oslo

Publications

 • Befring, Anne Kjersti (2022). Kommentar til Høyesteretts dom i hyttesøksmålet HR 2022-718-A. Klartekst : Universitetsforlagets magasin. ISSN 1503-0245.
 • Befring, Anne Kjersti (2022). Lov om alternativ behandling - kommentarer, Karnov, Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti & Hirst, Marion Holthe (2021). Styringsretten i helsetjenesten – plikter til forsvarlighet som en begrensning i styringsretten. p. 501–529.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til smittevernloven, Lovdata, Karnov. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Fagredaktør for kommentarer til helselovene, Karnov - Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til helsepersonelloven - Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til helseforskningsloven - Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til Bioteknologiloven i Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Samtykkets faktiske og rettslige begrensninger. In Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Ed.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205531963. p. 475–538.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Bakken, Oda (2020). Overgangen fra personopplysninger til genetisk kunnskap . In Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Ed.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205531963. p. 303–341.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og rettslige perspektiver. In Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Ed.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205531963. p. 50–176.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Persontilpasset medisin som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59 (10), p. 583–601. Full text in Research Archive
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Ny avgjørelse fra Høyesterett om erstatning ved svikt i informasjon og adekvanslæren – HR-2020-1332-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Noen oppsummerende vurderinger. In Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Ed.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. p. 636–645.
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren. In Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Ed.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. p. 24–49.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Biobanking Across Europe Post-GDPR: A Deliberately Created Fragmented Landscape. Olga Tzortzatou, Santa Slokenberga, Jane Reichel, Andreia da Costa Andrade, Carla Barbosa, Sofe Bekaert, Evert-Ben van Veen, Carlos M. Romeo-Casabona, Katharina Ó. Cathaoir, Gauthier Chassang, Annelies Debucquoy, Jean-Jacques Derèze, Laurent Dollé, Sonja Eaker Fält, Radek Halouzka, Mette Hartlev, Michael Hisbergues, Nils Hoppe, Isabelle Huys, Els Kindt, Anne Kjersti Befring et.al. In Reichel, Jane; slokenberga, santa & Tzortzatou, Olga (Ed.), GDPR and Biobanking Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-030-49387-5. doi: 10.1007/978-3-030-49388-2.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Norwegian Biobanks: Increased Complexity with GDPR and National Law. In Reichel, Jane; slokenberga, santa & Tzortzatou, Olga (Ed.), GDPR and Biobanking Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-030-49387-5. p. 323–344.

View all works in Cristin

 • Befring, Anne Kjersti (2022). Helseretten. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-71035-4. 830 p.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205531963. 649 p.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205531963. 656 p.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Oct. 2, 2014 12:35 PM - Last modified Dec. 6, 2019 4:00 PM