Marit Halvorsen

Image of Marit Halvorsen
Norwegian version of this page
Phone +47-22859785
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

  • Halvorsen, Marit (2018). Forskningsetikk for jurister. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143. Show summary
  • Halvorsen, Marit (2018). Om lov om endring av juridisk kjønn. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980. Show summary
  • Aasen, Henriette Sinding & Halvorsen, Marit (2016). Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard, I: Njål Høstmælingen; Kirsten Sandberg & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  Kapittel.  s 195 - 215
  • Halvorsen, Marit (2016). Lovregler om samtykke til helsehjelp, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 155 - 176

View all works in Cristin

  • Halvorsen, Marit (2017). "60 ÅR PÅ 30 MINUTTER".
  • Halvorsen, Marit (2017). ■"Den alminnelige rettsoppfatning som rettskildefaktor".
  • Halvorsen, Marit & Holman, Per Arne (2016). Den skjulte ventetiden. nrk.no/ytring.
  • Halvorsen, Marit & Holman, Per Arne (2016). Fire bivirkninger av venteliste- og fristbruddsordninger. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
  • Halvorsen, Marit (2015). Hvem får bestemme over organene dine?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Halvorsen, Marit (2015). Rettsanvendelsen i navnesaken Topdal/Tovdal/Tofdal. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (61/62), s 58

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Mar. 17, 2014 11:32 AM

Projects

No ongoing projects