Marit Halvorsen

Bilde av Marit Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22859785
Rom DB 241
Treffetider Onsdag 11 - 12
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Marit Halvorsen er født i 1957. Hun er cand.jur fra Universitetet i Oslo 1984, Master of Laws (LL.M) fra Yale University 1988 og dr. juris fra Universitetet i Oslo 1997. Hun har vært ansatt som advokat og høyskolelektor, og kom til Institutt for privatrett som universitetsstipendiat i 1991. Hun ble ansatt som førsteamanuensis samme sted i 1997. I 2006 begynte hun som professor ved Institutt for offentlig rett. Hun underviser bl.a. i rettshistorie og rettskildelære.

Se CV.

Forskningsfelt

Marit Halvorsen har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner, og særlig i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hennes siste bok er en monografi om rettslig regulering av humant biologisk materiale. Hun har i de senere år hovedsakelig drevet forskning i rettshistoriske emner.

Hun er for tiden involvert i prosjektet Sivilsamfunn i Norden, der hun skal se på private aktørers plass i helsevesenet før og nå.

Hun er også leder for Forskergruppen rett, samfunn og historisk endring, ved UiO.

Emneord: Helserett, Rettshistorie

Publikasjoner

 • Halvorsen, Marit (2018). Forskningsetikk for jurister. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  131(5), s 534- 574 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-05-03 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2018). Om lov om endring av juridisk kjønn. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(8), s 457- 473 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-08-02 Vis sammendrag
 • Aasen, Henriette Sinding & Halvorsen, Marit (2016). Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard, I: Njål Høstmælingen; Kirsten Sandberg & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  Kapittel.  s 195 - 215
 • Halvorsen, Marit (2016). Lovregler om samtykke til helsehjelp, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 155 - 176
 • Halvorsen, Marit (2013). Et hull i velferdsstatens perlerad? Om tenner og trygd, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 211 - 225
 • Halvorsen, Marit (2013). Fakultetets første faser 1815-1965, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  kapittel 1.  s 13 - 32
 • Halvorsen, Marit (2013). Grunnlovens § 94 i det 20. århundre: Sivillovbokutvalet, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  kapittel14.  s 306 - 330
 • Halvorsen, Marit (2013). "Rett til nødvendig helsehjelp": Endelig stemmer lovtekst og innhold overens!. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  52(7), s 500- 502
 • Halvorsen, Marit (2012). The Human body and the Norwegian property law - ancient and modern, In  Nordic Health law in a European Context.  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-9004-22380-6.  s 267 - 276
 • Halvorsen, Marit (2011). Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant: bidrag til utviklingen av læren om prøving av skjønnsmessige forvaltningsvedtak. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 56- 86
 • Halvorsen, Marit (2009). "Folk vil undervises og oplyses" : A.M. Schweigaard som lærer i juridiske fag, I: Ola Mestad (red.),  Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-029-5.  s 175 - 203
 • Halvorsen, Marit (2008). Barns rett til helsetjenester, I: Kirsten Sandberg; Njål Høstmælingen & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01193-6.  Kapittel 9.  s 154 - 167
 • Halvorsen, Marit (2008). Romersk rett, norsk tingsrettsteori og eiendomsrett til humant biologisk materiale. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (4/5), s 580- 597 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2008). Streiftog i naturretten. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (5), s 275- 311
 • Halvorsen, Marit (2005). Demokrati, legitimitet og den alminnelige rettsoppfatning, I: Dag Michalsen & Ola Mestad (red.),  Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00758-9.  Demokrati, legitimitet og den alminnelige rettsoppfatning.  s 279 - 309
 • Halvorsen, Marit (2004). Ole Christopher Wessel En opplysningsjurist. Institutt for offentlig retts skriftserie.  ISSN 0803-2106.  (1)
 • Solbakk, Jan Helge; Holm, Søren; De Faria, PL; Harris, J; Cambon-Thomsen, A; Halvorsen, Marit; Stoltenberg, C; Strand, R; Hofmann, Bjørn; Skrikerud, Anne Maria & Karlsen, Jan Reinert (2004). Mapping the language of research-biobanks and health registries: From traditional biobanking to research biobanking, In Gardar Arnason; Salvör Nordal & Vilhjalmur Arnason (ed.),  Blood and Data: Ethical, Legal and Social Aspects of Human Genetic Databases. Reykjavik: University of Iceland Press & Center for Ethics.  University of Iceland Press & Center for Ethics.  Kapittel.  s 299 - 305
 • Halvorsen, Marit (2004). "Nødvendig helsehjelp" som redskap for prioriteringer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (Årg. 43, nr 3), s 143-156 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2002). Pasienter som nekter behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  122(3), s 323- 324 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2002). The use of biotechnology in medicine with particular regard to questions in family law, In Marie-Thérèse Meulders-Klein; Ruth Deech & Paul Vlardingebroek (ed.),  Biomedicine, the Family and Human Rights.  Kluwer Law International.  ISBN 90-411-1627-3. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2002). Unntak fra taushetsplikt ved visse forskningsprosjekter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  122, s 2717- 2718 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2001). The Regulation of Neonatal Research in Norway, In Su Mason & Chris Megone (ed.),  European Neonatal Research. Consent, Ethics Committees and Law.  Ashgate.  ISBN 0-7546-1301-1.  s 149 - 155 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (red.) (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Dreyersforlaget A/S.  ISBN 978-82-8152-040-0.  216 s.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (red.) (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  216 s.
 • Halvorsen, Marit (2006). Norsk biobankrett. Rettslig behandling av humant biologisk materiale. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0508-8.  276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Giske, Liv; Solberg, Berge; Tranvåg, Eirik Joakim; Dahlberg, Jørgen; Halvorsen, Marit; Hafstad, Elisabet Vivianne; Melien, Øyvind & Arentz-Hansen, Eva Helene (2019). Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Marit (2019). Gravøl for lovsamlingen på papir. Juristen.  ISSN 0107-699X.  (3), s 54- 56
 • Halvorsen, Marit (2019). Hva skal vi med oljen?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 20
 • Halvorsen, Marit (2019). Lenge leve folkets lovbok!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  11 . doi: doi: 10.4045/tidsskr.19.0145
 • Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Henrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  28. april
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor & Rasmussen, Kirsten (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Halvorsen, Marit (2017). "60 ÅR PÅ 30 MINUTTER".
 • Halvorsen, Marit (2017). ■"Den alminnelige rettsoppfatning som rettskildefaktor".
 • Halvorsen, Marit & Holman, Per Arne (2016). Den skjulte ventetiden. nrk.no/ytring.
 • Halvorsen, Marit & Holman, Per Arne (2016). Fire bivirkninger av venteliste- og fristbruddsordninger. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Halvorsen, Marit (2015). Hvem får bestemme over organene dine?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Halvorsen, Marit (2015). Rettsanvendelsen i navnesaken Topdal/Tovdal/Tofdal. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (61/62), s 58
 • Halvorsen, Marit (2015). Solid faglighet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Halvorsen, Marit (2015). Ubetenksom organlov. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale & Eriksen, Gunnar Ketil (2015). Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Halvorsen, Marit (2013). Fakultetets kvinnelige lærere 1815-2011, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  kapittel 4.  s 42 - 65
 • Halvorsen, Marit (2013). Misforståelse om markedet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2119
 • Halvorsen, Marit (2013). Prioritering hører hjemme i politikken. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 1838- 1840
 • Halvorsen, Marit (2013). Svar til Robin Kåss. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2229
 • Halvorsen, Marit & Wyller, Torgeir Bruun (2013). Hvem truer den offentlige helsetjenesten?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Halvorsen, Marit (2012). Anmeldelse av Lars Skjold Wilhelmsen og Asbjørn Strandbakken, red.: “Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordringer”. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 249- 255
 • Halvorsen, Marit (2010). Eiendomsrett og disposisjonsrett til humant biologisk materiale. Kommentar til Forskningsrådets rapport om kommersialisering av biobanker.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang N.; Thesen, Janecke & Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C.; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke & Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret. 16/2010.
 • Sletnes, Ingun & Halvorsen, Marit (2010). Hvilke prosjekter skal legges frem for regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk?. Vis sammendrag
 • Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Halvorsen, Marit; Aakre, Marie & Veirød, Unni (2009). Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende.
 • Halvorsen, Marit (2009). Instituttlunsj: Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant.
 • Halvorsen, Marit (2009). Juridiske, etiske og praktiske refleksjoner om hjemmedialyse.
 • Halvorsen, Marit (2009). Når sykehuset flytter hjem - etiske og juridiske refleksjoner.
 • Ringerike, Tove; Samdal, Kristian; Lyngstadaas, Anita; Johansen, Karianne; Heimstad, Runa; Tuveng, Jon; Eriksson, Ane Gerda Zahl; Halvorsen, Marit & Gjertsen, Marianne Klemp (2009). Misoprostol ved igangsetting av fødsel. Rapport fra Kunnskapssenteret. 3/2009.
 • Halvorsen, Marit (2008). A. M. Schweigaard som lærer i juridiske fag.
 • Halvorsen, Marit (2008). Bokanmeldelse: "Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge" av Harald Espeli, Næss, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde (Oslo: Universitetsforlaget, 2008). Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.  (10), s 56- 57
 • Halvorsen, Marit (2008). Christian Magnus Falsens dømmende virksomhet i Follo.
 • Halvorsen, Marit (2008). Forsvarlig behandling.
 • Halvorsen, Marit (2008). Nye retningslinjer vedrørende livsforlengende behandling.
 • Halvorsen, Marit (2008). Om samtykke til helsehjelp.
 • Halvorsen, Marit (2008). Tvang i somatikken - hvor slutter jussen og hvor starter etikken?.
 • Gundersen, Kjell Terje; Halvorsen, Marit & Halvorsen, Ola (2007). Adolescent´s socialization into risk behavior, In  Book of abstracts : 12th Annual Congress of the European College of Sport Science, July 11-14.  LIKES Research Center.
 • Gundersen, Kjell Terje; Halvorsen, Ola & Halvorsen, Marit (2007). Adolescent´s socialization into risk behavior.
 • Halvorsen, Marit (2007). Pasientrettighetsloven: Retten til fornyet vurdering, retten til ehandling, rett til fritt sykehusvalg. Lovgrep og praksis syv år etter.
 • Halvorsen, Marit (2007). Rett til nødvendig helsehjelp.
 • Halvorsen, Marit (2007). Romersk rett, norsk tingsrettsteori og eiendomsrett til humant biologisk materiale.
 • Halvorsen, Marit (2006). Human biological materiale and property rights.
 • Halvorsen, Marit (2006). Hvilke krav stiller helselovene av 1999 til legene?.
 • Halvorsen, Marit (2006). "Anmeldelse av Helseforskningsrett". Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  1-2, s 128- 131
 • Halvorsen, Marit (2006). Anmeldelse av Simonsen og Nylenna "Helseforskningsrett". Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  (2), s 22
 • Halvorsen, Marit (2005). Om biobanker.
 • Halvorsen, Marit (2005). Samtykke til medisisk behandling - særlig om situasjonsbestem samtykke.
 • Halvorsen, Marit (2005). 17/3 Biologiske avfallsprodukter mitt, sykehusets eller alles?,.
 • Halvorsen, Marit (2005). Akershus Universitetssykehus, Psykiatrisk avdeling, fagdag om suicid, Suicid: et juridisk perspektiv, populærvitenskapelig foredrag.
 • Halvorsen, Marit (2005). Biobankloven, vitenskapelig foredrag.
 • Halvorsen, Marit (2005). "Bruk av pasienter i undervisningen; et juridisk perspektiv".
 • Halvorsen, Marit (2005). Demokrati, legitimitet og den alminnelige rettsoppfatning.
 • Halvorsen, Marit (2005). Faglig møte hos Fylkeslegen i Oslo: Samtykke og selvbestemmelsesrett i pleie- og omsorgstjenesten,.
 • Halvorsen, Marit (2005). Folkelig rettsoppfatning og deltagelse i 1905, populærvitenskapelig foredrag.
 • Halvorsen, Marit (2005). Forholdet mellom sosialtjenesten og kommunehelsetjenesten.
 • Halvorsen, Marit (2005). Samtykke til ytelse av helsehjelp.
 • Halvorsen, Marit (2004). Bokanmeldelse. Personvern i informasjonssamfunnet. En innføring i vern av personopplysninger. Av Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15- 16
 • Halvorsen, Marit (2004). Etiske og juridiske aspekter ved behandling av kreftsykdommer hos barn. Særlig om samtykke.
 • Halvorsen, Marit (2004). Lovmessig grunnlag for å kunne donere organer.
 • Halvorsen, Marit (2004). Lynkurs i juridisk metode for leger.
 • Halvorsen, Marit & Jakhelln, Henning (red.) (2004). Ole Christopher Wessel En opplysningsjurist - Rettshistoriske studier nr. 11. Institutt for offentlig retts skriftserie. 01/2004.
 • Halvorsen, Marit (2003). -"Juristen er din beste venn",. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(17), s 2540- 2540
 • Halvorsen, Marit (2003). Ketil Lund, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  Bind 6.  s 133 - 134
 • Halvorsen, Marit (2003). Ragnar Knoph. En juridisk biografi. Av Jens Evald. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 634- 638
 • Halvorsen, Marit (2003). Rett til liv � dømt til liv. Etiske problemstillinger i perinatalmedisin med spesielt fokus på foreldrenes rolle i beslutningsprosessen.
 • Halvorsen, Marit (2003). Rettigheter og styringsrett � en umulig kombinasjon?.
 • Halvorsen, Marit (2002). Helge Klæstad, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  Bind 5.  s 284 - 285 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2002). Ragnar Knoph, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  Bind 5.  s 289 - 290 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2001). Carl August Fleischer, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.  Bind 3.  s 135 - 136
 • Halvorsen, Marit (2001). Johan Hjort, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.  Bind 4.  s 292 - 293 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:21 - Sist endret 11. mars 2021 13:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter