Marit Halvorsen

Bilde av Marit Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22859785
Rom DB 241
Treffetider Onsdag 11 - 12
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Marit Halvorsen er født i 1957. Hun er cand.jur fra Universitetet i Oslo 1984, Master of Laws (LL.M) fra Yale University 1988 og dr. juris fra Universitetet i Oslo 1997. Hun har vært ansatt som advokat og høyskolelektor, og kom til Institutt for privatrett som universitetsstipendiat i 1991. Hun ble ansatt som førsteamanuensis samme sted i 1997. I 2006 begynte hun som professor ved Institutt for offentlig rett. Hun underviser bl.a. i rettshistorie og rettskildelære.

Se CV.

Forskningsfelt

Marit Halvorsen har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner, og særlig i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hennes siste bok er en monografi om rettslig regulering av humant biologisk materiale. Hun har i de senere år hovedsakelig drevet forskning i rettshistoriske emner.

Hun er for tiden involvert i prosjektet Sivilsamfunn i Norden, der hun skal se på private aktørers plass i helsevesenet før og nå.

Hun er også leder for Forskergruppen rett, samfunn og historisk endring, ved UiO.

Emneord: Helserett, Rettshistorie
Publisert 14. mars 2008 09:21 - Sist endret 11. mars 2021 13:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter