Marit Halvorsen

Image of Marit Halvorsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859785
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Halvorsen, Marit (2022). Om engelsk rett i middelalderen. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 57(4), p. 375–398. doi: 10.18261/jv.57.4.3.
 • Robberstad, Anne & Halvorsen, Marit (2022). Menn i damegarderoben? Utfordringer i kjølvannet av loven om endring av juridisk kjønn . Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61(3), p. 170–192. doi: 10.18261/lor.61.3.4.
 • Halvorsen, Marit (2018). Om lov om endring av juridisk kjønn. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(8), p. 457–473. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-08-02.
 • Halvorsen, Marit (2018). Forskningsetikk for jurister. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 131(5), p. 534–574. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-05-03.
 • Aasen, Henriette Sinding & Halvorsen, Marit (2016). Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard. In Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (Ed.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025186. p. 195–215.
 • Halvorsen, Marit (2016). Lovregler om samtykke til helsehjelp. In Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Ed.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. p. 155–176.
 • Halvorsen, Marit (2013). "Rett til nødvendig helsehjelp": Endelig stemmer lovtekst og innhold overens! Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 52(7), p. 500–502.
 • Halvorsen, Marit (2013). Fakultetets første faser 1815-1965. In Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (Ed.), Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering. ISSN 9788281520400. p. 13–32.
 • Halvorsen, Marit (2013). Grunnlovens § 94 i det 20. århundre: Sivillovbokutvalet. In Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Ed.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. p. 306–330.
 • Halvorsen, Marit (2013). Et hull i velferdsstatens perlerad? Om tenner og trygd. In Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Ed.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. p. 211–225.
 • Halvorsen, Marit (2012). The Human body and the Norwegian property law - ancient and modern, Nordic Health law in a European Context. Brill|Nijhoff. ISSN 978-9004-22380-6. p. 267–276. doi: 10.1163/9789004223813_019.
 • Halvorsen, Marit (2011). Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant: bidrag til utviklingen av læren om prøving av skjønnsmessige forvaltningsvedtak. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 56–86.
 • Halvorsen, Marit (2009). "Folk vil undervises og oplyses" : A.M. Schweigaard som lærer i juridiske fag. In Mestad, Ola (Eds.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. p. 175–203.
 • Halvorsen, Marit (2008). Barns rett til helsetjenester. In Sandberg, Kirsten; Høstmælingen, Njål & Kjørholt, Elin Saga (Ed.), Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01193-6. p. 154–167.
 • Halvorsen, Marit (2008). Streiftog i naturretten. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 275–311.
 • Halvorsen, Marit (2008). Romersk rett, norsk tingsrettsteori og eiendomsrett til humant biologisk materiale. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 580–597.
 • Halvorsen, Marit (2005). Demokrati, legitimitet og den alminnelige rettsoppfatning. In Michalsen, Dag & Mestad, Ola (Ed.), Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00758-9. p. 279–309.
 • Solbakk, Jan Helge; Holm, Søren; De Faria, PL; Harris, J; Cambon-Thomsen, A & Halvorsen, Marit [Show all 11 contributors for this article] (2004). Mapping the language of research-biobanks and health registries: From traditional biobanking to research biobanking. In Arnason, Gardar; Nordal, Salvör & Arnason, Vilhjalmur (Ed.), Blood and Data: Ethical, Legal and Social Aspects of Human Genetic Databases. Reykjavik: University of Iceland Press & Center for Ethics. University of Iceland Press & Center for Ethics. p. 299–305.
 • Halvorsen, Marit (2004). Ole Christopher Wessel En opplysningsjurist. Institutt for offentlig retts skriftserie. ISSN 0803-2106.
 • Halvorsen, Marit (2004). "Nødvendig helsehjelp" som redskap for prioriteringer. Lov og Rett. ISSN 0024-6980.
 • Halvorsen, Marit (2002). The use of biotechnology in medicine with particular regard to questions in family law. In Meulders-Klein, Marie-Thérèse; Deech, Ruth & Vlardingebroek, Paul (Ed.), Biomedicine, the Family and Human Rights. Kluwer Law International. ISSN 90-411-1627-3.
 • Halvorsen, Marit (2002). Pasienter som nekter behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 122(3), p. 323–324.
 • Halvorsen, Marit (2002). Unntak fra taushetsplikt ved visse forskningsprosjekter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 122, p. 2717–2718.

View all works in Cristin

 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Dreyersforlaget A/S. ISBN 978-82-8152-040-0. 216 p.
 • Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (2013). Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering. ISBN 9788281520400. 216 p.
 • Halvorsen, Marit (2006). Norsk biobankrett. Rettslig behandling av humant biologisk materiale. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0508-8. 276 p.

View all works in Cristin

 • Halvorsen, Marit (2019). Gravøl for lovsamlingen på papir. Juristen. ISSN 0107-699X. p. 54–56.
 • Halvorsen, Marit (2019). Hva skal vi med oljen? Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 20–20.
 • Halvorsen, Marit (2019). Lenge leve folkets lovbok! Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 14–15.
 • Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 11. doi: 10.4045/tidsskr.19.0145.
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti & Gröning, Linda [Show all 9 contributors for this article] (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda & Melle, Karl Henrik [Show all 8 contributors for this article] (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 28. april.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten & Grøning, Linda [Show all 10 contributors for this article] (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten & Grøning, Linda [Show all 10 contributors for this article] (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda & Syse, Aslak [Show all 10 contributors for this article] (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Halvorsen, Marit (2017). ■"Den alminnelige rettsoppfatning som rettskildefaktor".
 • Halvorsen, Marit (2017). "60 ÅR PÅ 30 MINUTTER".
 • Halvorsen, Marit & Holman, Per Arne (2016). Den skjulte ventetiden. nrk.no/ytring.
 • Halvorsen, Marit & Holman, Per Arne (2016). Fire bivirkninger av venteliste- og fristbruddsordninger. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Halvorsen, Marit (2015). Rettsanvendelsen i navnesaken Topdal/Tovdal/Tofdal. Nytt om namn. ISSN 0800-4676.
 • Halvorsen, Marit (2015). Solid faglighet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Halvorsen, Marit (2015). Ubetenksom organlov. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Halvorsen, Marit (2015). Hvem får bestemme over organene dine? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit & Opsahl, Erik [Show all 12 contributors for this article] (2015). Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Halvorsen, Marit & Wyller, Torgeir Bruun (2013). Hvem truer den offentlige helsetjenesten? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Halvorsen, Marit (2013). Misforståelse om markedet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133.
 • Halvorsen, Marit (2013). Svar til Robin Kåss. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133.
 • Halvorsen, Marit (2013). Prioritering hører hjemme i politikken. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133, p. 1838–1840.
 • Halvorsen, Marit (2013). Fakultetets kvinnelige lærere 1815-2011. In Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (Ed.), Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering. ISSN 9788281520400. p. 42–65.
 • Halvorsen, Marit (2012). Anmeldelse av Lars Skjold Wilhelmsen og Asbjørn Strandbakken, red.: “Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordringer”. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 249–255.
 • Halvorsen, Marit (2010). Eiendomsrett og disposisjonsrett til humant biologisk materiale. Kommentar til Forskningsrådets rapport om kommersialisering av biobanker.
 • Halvorsen, Marit (2009). Instituttlunsj: Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant.
 • Halvorsen, Marit (2009). Juridiske, etiske og praktiske refleksjoner om hjemmedialyse.
 • Halvorsen, Marit (2009). Når sykehuset flytter hjem - etiske og juridiske refleksjoner.
 • Halvorsen, Marit (2008). Bokanmeldelse: "Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge" av Harald Espeli, Næss, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde (Oslo: Universitetsforlaget, 2008). Advokatbladet. ISSN 0801-3020. p. 56–57.
 • Halvorsen, Marit (2008). A. M. Schweigaard som lærer i juridiske fag.
 • Halvorsen, Marit (2008). Forsvarlig behandling.
 • Halvorsen, Marit (2008). Christian Magnus Falsens dømmende virksomhet i Follo.
 • Halvorsen, Marit (2008). Tvang i somatikken - hvor slutter jussen og hvor starter etikken?
 • Halvorsen, Marit (2008). Nye retningslinjer vedrørende livsforlengende behandling.
 • Halvorsen, Marit (2008). Om samtykke til helsehjelp.
 • Gundersen, Kjell Terje; Halvorsen, Marit & Halvorsen, Ola (2007). Adolescent´s socialization into risk behavior, Book of abstracts : 12th Annual Congress of the European College of Sport Science, July 11-14. LIKES Research Center.
 • Gundersen, Kjell Terje; Halvorsen, Ola & Halvorsen, Marit (2007). Adolescent´s socialization into risk behavior.
 • Halvorsen, Marit (2007). Rett til nødvendig helsehjelp.
 • Halvorsen, Marit (2007). Pasientrettighetsloven: Retten til fornyet vurdering, retten til ehandling, rett til fritt sykehusvalg. Lovgrep og praksis syv år etter.
 • Halvorsen, Marit (2007). Romersk rett, norsk tingsrettsteori og eiendomsrett til humant biologisk materiale.
 • Halvorsen, Marit (2006). Hvilke krav stiller helselovene av 1999 til legene?
 • Halvorsen, Marit (2006). "Anmeldelse av Helseforskningsrett". Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. 1-2, p. 128–131.
 • Halvorsen, Marit (2006). Anmeldelse av Simonsen og Nylenna "Helseforskningsrett". Forskningsetikk. ISSN 1502-6353.
 • Halvorsen, Marit (2006). Human biological materiale and property rights.
 • Halvorsen, Marit (2005). Forholdet mellom sosialtjenesten og kommunehelsetjenesten.
 • Halvorsen, Marit (2005). "Bruk av pasienter i undervisningen; et juridisk perspektiv".
 • Halvorsen, Marit (2005). Folkelig rettsoppfatning og deltagelse i 1905, populærvitenskapelig foredrag.
 • Halvorsen, Marit (2005). Akershus Universitetssykehus, Psykiatrisk avdeling, fagdag om suicid, Suicid: et juridisk perspektiv, populærvitenskapelig foredrag.
 • Halvorsen, Marit (2005). Samtykke til ytelse av helsehjelp.
 • Halvorsen, Marit (2005). 17/3 Biologiske avfallsprodukter mitt, sykehusets eller alles?,
 • Halvorsen, Marit (2005). Faglig møte hos Fylkeslegen i Oslo: Samtykke og selvbestemmelsesrett i pleie- og omsorgstjenesten,
 • Halvorsen, Marit (2005). Biobankloven, vitenskapelig foredrag.
 • Halvorsen, Marit (2005). Demokrati, legitimitet og den alminnelige rettsoppfatning.
 • Halvorsen, Marit (2005). Om biobanker.
 • Halvorsen, Marit (2005). Samtykke til medisisk behandling - særlig om situasjonsbestem samtykke.
 • Halvorsen, Marit (2004). Etiske og juridiske aspekter ved behandling av kreftsykdommer hos barn. Særlig om samtykke.
 • Halvorsen, Marit (2004). Lynkurs i juridisk metode for leger.
 • Halvorsen, Marit (2004). Bokanmeldelse. Personvern i informasjonssamfunnet. En innføring i vern av personopplysninger. Av Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–16.
 • Halvorsen, Marit (2004). Lovmessig grunnlag for å kunne donere organer.
 • Halvorsen, Marit (2003). Ketil Lund. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5. p. 133–134.
 • Halvorsen, Marit (2003). -"Juristen er din beste venn", Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 123 (17), p. 2540–2540.
 • Halvorsen, Marit (2003). Ragnar Knoph. En juridisk biografi. Av Jens Evald. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 634–638.
 • Halvorsen, Marit (2003). Rettigheter og styringsrett � en umulig kombinasjon?
 • Halvorsen, Marit (2003). Rett til liv � dømt til liv. Etiske problemstillinger i perinatalmedisin med spesielt fokus på foreldrenes rolle i beslutningsprosessen.
 • Halvorsen, Marit (2002). Ragnar Knoph. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 289–290.
 • Halvorsen, Marit (2002). Helge Klæstad. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 284–285.
 • Halvorsen, Marit (2001). Johan Hjort. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. p. 292–293.
 • Giske, Liv; Solberg, Berge; Tranvåg, Eirik Joakim; Dahlberg, Jørgen; Halvorsen, Marit & Hafstad, Elisabet Vivianne [Show all 8 contributors for this article] (2019). Organ donation with the use of normothermic regional perfusion in patients who die after cardiac and respiratory arrest after withdrawal of life-sustaining treatment. Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester. ISSN 978-82-8406-051-4. Full text in Research Archive
 • Sletnes, Ingun & Halvorsen, Marit (2010). Hvilke prosjekter skal legges frem for regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk? Institutt for offentlig rett. ISSN 978-82-8063-093-3.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna & Frich, Jan C. [Show all 12 contributors for this article] (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-356-2.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna & Frich, Jan C [Show all 12 contributors for this article] (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-356-2.
 • Ringerike, Tove; Samdal, Kristian; Lyngstadaas, Anita; Johansen, Karianne; Heimstad, Runa & Tuveng, Jon [Show all 9 contributors for this article] (2009). Misoprostol for induction of labour. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-254-1.
 • Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Halvorsen, Marit; Aakre, Marie & Veirød, Unni (2009). Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. Helsedirektoratet.
 • Halvorsen, Marit & Jakhelln, Henning (2004). Ole Christopher Wessel En opplysningsjurist - Rettshistoriske studier nr. 11. Institutt for offentlig retts skriftserie. ISSN 82-8063-029-5.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified Mar. 17, 2014 11:32 AM

Projects

No ongoing projects