Barnekonvensjonen, 2. utgave

Barns rettigheter i Norge

Redigert av Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg.

Barnekonvensjonen, Universitetsforlaget.

Boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge i dag.

Barnekonvensjonen ivaretar behovet for spesiell beskyttelse av barns rettigheter, og har vokst seg betydningsfull siden den ble til i 1989. Utviklingen på feltet går fort, og det har vært behov for oppdateringer og endringer av kapitlene i boken.

Både strukturen og bokens hovedbudskap er den samme: Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for de myndigheter som skal forvalte og realisere disse rettighetene.

Publisert 28. mars 2012 14:24 - Sist endret 17. des. 2019 10:53