Barnerett

Emnet for barneretten er de spørsmål som særlig gjelder barns rettslige stilling.

Presentasjon av området

Barneretten går på tvers av ulike rettsområder og omfatter regler fra familieretten, personretten, strafferetten og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett.

Siktemålet med forskningen er dels å gi en generell forståelse av barns stilling i retten, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.

Forholdet mellom barn og foreldre (barneloven) og reglene om det offentliges inngrep i dette forholdet (barnevernloven) er sentrale. Adopsjon, rettslig handleevne, menneskerettigheter og barns forhold til straffesystemet er eksempler på andre områder.

Avsluttede prosjekter

Studentavhandlinger

  • Lene Hamre Høyendahl: "Bruken av glattcelle for barn. Et brudd på torturforbudet i barnekonvensjonen?" 

Studieprogrammer og emner

Samarbeid

Fagområdet har et tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress gjennom Kristin Skjørten, som har sin hovedstilling ved NKVTS og er professor II (20% stilling) ved Institutt for offentlig rett.

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 30. juni 2020 09:14