Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet

av Marius Stub.

Emnet for boken 'Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet' er tilsynsforvaltningens regler om undersøkelser og beslag. Blant de spørsmål som drøftes, er hvilke rammer Grunnloven, EMK og EØS-retten setter for adgangen til å foreta kontroll.

Publisert 12. des. 2011 13:06 - Sist endret 17. des. 2019 10:55