English version of this page

Forvaltningsrett

Forvaltningsretten handler om offentlige organer virksomhet, med unntak for lovgivende organer (som hører under konstitusjonell rett) og dømmende organer (strafferett og straffeprosess).

Presentasjon av området

Med forvaltningsrett menes her studiet av de reglene som gjelder hele eller mesteparten av statsforvaltningen (alminnelig) forvaltningsrett.

Det finnes en rekke spesialfelt innen forvaltningsretten, så som skatterett, trygderett, helserett og og sosialrett, men disse regnes som oftest som egne forskningsområder.

Prosjekter

Pågående doktorgradsprosjekter innenfor forvaltningsrett

Studieprogrammer og emner

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 29. mars 2019 08:25