Forvaltningsrett, 10. utgave

Ny utgave av et standardverk i forvaltningsrett (Oslo: Universitetsforlaget, 2014)

Foto: Universitetsforlaget

I den nye utgaven av «Forvaltningsrett» er hele teksten gjennomgått og videreutviklet, en rekke avsnitt er kommet til, mens andre er omskrevet eller tatt ut. Boken er ajourført for lovgivning og rettspraksis mv. frem til våren 2014. Også grunnlovsendringene i mai 2014 har kommet med.

Bokens formål å få frem hovedlinjer, perspektiver og sammenheng i stoffet. Derfor er systematikken vital. Men innenfor de rammer den trekker opp, trer hovedlinjene best frem hvis de illustreres med lovbestemmelser, rettspraksis og annet mer konkret materiale. Alle disse elementene er med i den nye utgaven av «Forvaltningsrett».

Publisert 26. nov. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2019 10:56