English version of this page

Skatterett

Skatteretten omhandler rettsreglene om skatter og avgifter.

Presentasjon av området

Skatteretten omhandler rettsreglene om skatter og avgifter, inkludert et stort omfang av forskrifter. Fagområdet er internasjonalt orietert og har også en nær tilknytning til privatrettslige fag, blant annet selskapsretten.

Prosjekter

Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency. Prosjektleder: Professor dr.juris Frederik Zimmer

Studieprogrammer og emner

JUS5980 - Skatterett (10 studiepoeng)

Publisert 23. nov. 2012 10:33 - Sist endret 21. mars 2017 11:48