English version of this page

Skatterett

Skatteretten omhandler rettsreglene om skatter og avgifter.

Presentasjon av området

Skatteretten omhandler rettsreglene om skatter og avgifter, inkludert et stort omfang av forskrifter. Fagområdet er internasjonalt orientert og har også en nær tilknytning til privatrettslige fag, blant annet selskapsretten.

Avsluttede prosjekter

Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency. Prosjektleder: Professor dr.juris Frederik Zimmer

Studieprogrammer og emner

JUS5980 - Skatterett II (10 studiepoeng)

Publisert 23. nov. 2012 10:33 - Sist endret 26. mars 2020 09:56