Frederik Zimmer

Professor emeritus
Bilde av Frederik Zimmer
English version of this page
Telefon +47 22859433
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Frederik Zimmer er født 1944, ble cand. jur. 1970 og dr. juris 1978 (Arv og skatt, 2. utg. 1990).

Frederik Zimmer var dommerfullmektig 1970-71. Han ble fra august 1971 ansatt ved Det juridiske fakultet UiO som universitetslektor og var en periode ansatt som universitetsstipendiat. Fra 1978 var han førstelektor og han ble professor i 1987.

Forskningsfelt

Skatterett.

Avd. for skatteretts sider

Emneord: Skatterett, Europarett
Publisert 14. mars 2008 09:43 - Sist endret 11. mars 2016 13:51

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter