2017

Tidligere

Tid og sted: 18. mai 201720. mai 2017, Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ), Stavern

Workshopen avholdes i Stavern 18-20. mai, på Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ), Stavern. Alle påmeldte vil tildeles eget rom på øvingssenteret. Program og øvrig informasjon oppdateres løpende.

Tid og sted: 23. mars 2017 19:0021:00, Frokostkjelleren

I samarbeid med strafferettsmiljøet ved Institutt for offentlig rett inviterer Den Norske Kriminalistforening til debattmøte om forslagene i NOU 2016:24 "Ny straffeprosesslov".