Debattmøte - Straffeprosessutvalgets lovforslag

I samarbeid med strafferettsmiljøet ved Institutt for offentlig rett inviterer Den Norske Kriminalistforening til debattmøte om forslagene i NOU 2016:24 "Ny straffeprosesslov".


Straffeprosesslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2014 for å foreta «en bred vurdering av lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i samsvar med sine vurderinger legge frem forslag til en ny alminnelig lov som skal avløse denne».

Til møtet 23. mars vil enkelte utvalgte personer dele sitt syn på Straffeprosessutvalgets lovforslag. Innledningene vil etterfølges av en åpen debatt med mulighet for innspill fra publikum.

I panelet stiller:

Professor ved UiO- Anne Robberstad: "Angrepet på fornærmede"

Advokat (H) ph.d Thomas Horn: "Fengsling og isolasjon"

Advokat (H) Frode Sulland: "Spredte kommentarer til Straffeprosessutvalgets forslag"

Advokat (H) Marius Oscar Dietrichson: "Straffeprosessutvalget - 3 på topp og 3 på bunn"

Runar Torgersen, førstestatsadvokat og leder av Straffeprosessutvalget, vil kommentere innledningene.

Debattmøtet vil ledes av advokat (H) Bendik Falch-Koslung.

Praktikere, studenter og andre interesserte er velkommen til å delta. Drikke kan kjøpes i baren.

Vel møtt!

 

Arrangementet har en Facebookside - del gjerne!

Publisert 15. mars 2017 12:18 - Sist endret 15. mars 2017 12:19