Bok: Hvitvasking

De siste 15 årene har det skjedd en nærmest eksplosiv utvikling av hvitvaskingsreglene både nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Fra å være en nærmest ikke-eksisterende forbrytelseskategori, snakkes det nå om hvitvaskingsforbrytelsen som "den globale kriminalitetens mor" og "den mekanisme som gir økonomiske forbrytelser mening".

I denne boken presenteres en rekke av forskningsresultatene fra det såkalte hvitvaskingsprosjektet ved Universitetet i Oslo.

Foruten å tematisere hvitvaskingsregelverket, herunder dets bakgrunn og kilder, er flere av bokens kapitler viet problemstillinger knyttet særlig til det aktuelle problemfeltet advokater og hvitvasking.

Boken inneholder avslutningsvis to svært aktuelle kapitler om henholdsvis skatteparadiser og internett som hvitvaskingsverktøy.

Les mer om boken og kjøp den her.

Av Alf Petter Høgberg og Ulf Stridbeck (red.)
Publisert 18. feb. 2009 11:15 - Sist endret 13. nov. 2014 13:15