Publikasjoner

Publisert 21. nov. 2011 14:51

Jo Stigen har publisert en artikkel i Tidsskrift for strafferett med følgende tittel: "Lokalisering av straffbare handlinger".

Artikkelen er publisert i TfS 2/2011, og du finner artikkelen i rettsdata.no (krever innlogging).

Publisert 1. juli 2011 15:05

Et hovedfunn i Ståle Eskelands nye bok er at politiske og andre ledere, også norske, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser - og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. Eskeland drøfter også hva som kan gjøres for å redusere forekomsten av slike forbrytelser.

Publisert 17. feb. 2010 11:12

Academics and researchers from the Nordic countries (Sweden, Iceland, Norway, Finland) have made a particularly strong contribution internationally to the rapidly developing disciplines of forensic and legal psychology.