Bok: Norsk straffeprosess 4. utgave, Johs. Andenæs

Norsk straffeprosess 4. utgave

Johs. Andenæs' bøker «Straffeprosess I og II» har lenge vært et standardverk innen norsk straffeprosess. Bøkene er nå slått sammen til èn bok, og har blitt revidert og oppdatert av Tor-Geir Myhrer.

Straffeprosessen omfatter reglene for hvordan straffbare handlinger skal etterforskes og hvordan saker om straff skal behandles. Boken gir en oversikt over de hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, og beskriver hvordan systemet fungerer i praksis. Sentralt i fremstillingen står blant annet reglene om bevis, tiltalespørsmålene, anvendelsen av rettsmidler og reglene om anke.

Fjerde utgave av «Straffeprosess» er oppdatert med de betydelige endringene som har skjedd på straffeprosessens område de siste årene. Boken blir regnet som et standardverk i straffeprosess.

Boken har vært i bruk som lærebok for juridiske studenter siden den første gang utkom i 1984. Den er også et viktig verktøy for alle praktiserende jurister som arbeider med straffeprosess.

Kjøp boken her.

Av Tor-Geir Myhrer
Publisert 20. mars 2009 12:46 - Sist endret 13. nov. 2014 13:16